LALAMOVE用法

Lalamove 送嘢拿拿聲 醒你健康小貼士

featured image

每次轉天氣身體就好容易出毛病,增強抵抗力就喺防止生病嘅第一步。每日多飲水、減少進食辛辣食物、充足嘅睡眠、多做帶氧運動等等都能增強抵抗力。多做帶氧運動可以強化心肺功能同增強肌肉耐力,而且也能夠消耗身體多餘嘅脂肪。帶氧運動包括慢跑、跳繩、游泳、踏單車、跑步機、健身單車等等。建議大家每個星期抽三至五天做帶氧運動,每次十五至二十分鐘。適應後可增加至每星期五至七天,每次三十分鐘以上。

大家都知道做運動可以強身健體,但經常都會俾好多藉口自己去懶惰。例如「工作後已經覺得好攰」、「屋企仲有好多家務要做」、「今日天氣不好啊」等等... …

以下喺兩個小小嘅建議,可以加強大家做運動嘅恆心:

1. 購買心愛嘅運動裝備

女仕們下次同好朋友行街shopping時不防物色一套心愛嘅運動衫、一對波鞋或其他運動裝備!有得著靚衫靚鞋,做運動嘅動力同意欲都大大提升啦!行完街買完嘢大家可以Call Lalamove返屋企,因為Van仔夠大夠空間買幾多嘢都唔洗驚,一定夠擺大家啲戰利品,最多仲可以坐5個人添!

2. 約埋好朋友一齊做運動

與其每個星期都同班朋友去行街睇戲shopping,Lalamove 建議大家約埋班朋友一齊定時定候去游泳或者踏單車。幾個人一齊做運動實會有動力啲同開心啲!大家仲可以用Lalamove 手機應用程式Call Van,帶齊運動裝備同朋友仔一程車就可以輕輕鬆鬆到達目的地!

LalamoveBlog_May_02_ExerciseWithFriends.jpg

快啲約埋班好朋友一齊Call Van去Shopping再一齊定時定候去游泳或者踏單車啦!

Read more

拿拿聲Call車

立即下載Lalamove應用程式