CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Thanh chất lượng dịch vụ là gì?

Thanh chất lượng thể hiện tổng quát việc Đối tác tuân thủ các Nguyên tắc cộng đồng của Lalamove giúp đảm bảo hoạt động giao hàng được an toàn và công bằng cho mọi người dùng.

 

Thanh chất lượng dịch vụ thể hiện điều gì?
Thanh chất lượng thể hiện tổng quát việc Đối tác tuân thủ các Nguyên tắc cộng đồng của Lalamove. Chất lượng dịch vụ ở mức thấp/ kém có thể ảnh hưởng để trải nghiệm của Đối tác trên ứng dụng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thanh chất lượng ở mức thấp/ kém?
Chất lượng dịch vụ ở mức thấp/ kém có thể ảnh hưởng để trải nghiệm của Đối tác trên ứng dụng.
Làm sao để cải thiện điểm chất lượng dịch vụ?
Thanh chất lượng thể hiện tổng quát việc Đối tác tuân thủ các Nguyên tắc cộng đồng của Lalamove. Đối tác có thể cải thiện điểm chất lượng bằng cách hoàn thành thêm nhiều đơn hàng đồng thời tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của Lalamove.
Điều gì xảy ra khi tài khoản của tôi bị hạn chế hoặc bị cấm?

Nếu tài khoản của Đối tác bị hạn chế hoặc bị khóa, Đối tác sẽ gặp phải một số hạn chế khi sử dụng chẳng hạn như hạn chế về việc nhận đơn và rút tiền.

Quyền truy cập vào các tính năng sẽ được khôi phục khi Đối tác hoàn thành thời gian hạn chế được chỉ định.

 

Nếu tài khoàn bị ngưng hợp tác, Đối tác sẽ mất quyền truy cập vĩnh viễn vào các tính năng.


Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Làm cách nào để tôi yêu cầu kiểm tra lại khi điểm chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực?

Đối tác có thể yêu cầu kiểm tra trên Ứng dụng tài xế và Lalamove sẽ xem xét các thông tin ngay khi có thể.

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.