Chính sách Cookie

 

1. Giới thiệu

Chính sách Cookie này giải thích cách Lalamove (được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng ta”) sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (gọi chung là “Cookie”) trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie này áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, tạo thành một phần không thể tách rời của Chính sách Bảo mật và nên được đọc cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ có cùng ý nghĩa với chúng trong Chính sách Bảo mật. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách Cookie này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng tắt cookie trên máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn (xem phần "Quản lý tùy chọn Cookie của bạn" bên dưới).

 

2. Cookies là gì?

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào các phần nhất định của trang web của chúng tôi hoặc nhấp vào quảng cáo trực tuyến của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không phải tiếp tục nhập lại chúng bất cứ khi nào bạn quay lại trang web hoặc duyệt từ trang này sang trang khác.

 

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

 

Cookie cần thiết nghiêm ngặt

Các cookie này được yêu cầu cho hoạt động của trang web của chúng tôi bằng cách:

  1. Cho phép máy chủ web của chúng tôi xác định xem cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn đã được bật hay tắt. Điều này cho phép chúng tôi xác định liệu dữ liệu có thể được thu thập từ trình duyệt web của bạn hay không;

  2. Tạm thời cho phép bạn chuyển thông tin giữa các trang trong trang web của chúng tôi để tránh phải nhập lại thông tin đó; 

  3. Tạm thời nhận dạng thiết bị của bạn sau khi bạn đã đăng nhập vào một trang bảo mật trên trang web của chúng tôi để máy chủ web của chúng tôi có thể duy trì đối thoại với trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để bạn thực hiện các hoạt động nhất định.

Chức năng và Cookie ưa thích

Những cookie này được sử dụng để nhận ra bạn và ghi nhớ những lựa chọn bạn đã thực hiện trong quá khứ.

Chúng tôi sử dụng các cookie này để:

  1. Ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (chẳng hạn như tên Người Dùng, ngôn ngữ và khu vực của bạn) vậy nên bạn không phải nhập lại thông tin đó khi quay lại trang web của chúng tôi;

  2. Cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn; 

  3. Để báo cáo chính xác hơn.

Marketing Cookie

Những cookie này theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn để giúp các nhà quảng cáo phân phối quảng cáo phù hợp hơn hoặc để giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo. Các cookie này có thể chia sẻ thông tin đó với các tổ chức hoặc nhà quảng cáo khác. Các cookie này có thể được chúng tôi; hoặc các bên thứ ba thay mặt chúng tôi đặt trên thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hubspot và Google; và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu được lưu trữ trong các cookie đó với các bên thứ ba.

- Những cookie này cũng bao gồm thẻ đèn pha phổ quát, pixel và SDK.


3. Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các cookie này và chúng tôi làm việc với các bên thứ ba này để sử dụng thông tin được thu thập bởi các cookie này:

 1. Để tìm hiểu về Người Dùng của trang web, bao gồm nhân khẩu học của Người Dùng và hành vi và cách họ sử dụng trang web;

 2. Để ghi lại việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và phản hồi của bạn đối với các quảng cáo trực tuyến được đăng trên trang web của chúng tôi cũng như các nền tảng truyền thông xã hội khác (chẳng hạn như Facebook, Instagram, Twitter và Linkedin) để cung cấp nội dung được cá nhân hóa cho bạn, bao gồm các quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn; 

 3. Nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc chọn không tham gia cookie nhắm mục tiêu/ quảng cáo của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba của chúng tôi không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ không thấy quảng cáo của chúng tôi, chỉ là những quảng cáo này sẽ không được nhắm mục tiêu đến bạn thông qua việc sử dụng các cookie đó.

 

Cookie cần thiết nghiêm ngặt

Đây là những cookie cần thiết không cần sự đồng ý.

 

1.__hs_opt_out

 • Cookie này được sử dụng bởi Chính Sách Bảo Mật để ghi nhớ và không yêu cầu Người Dùng truy cập chấp nhận cookie một lần nữa.

 • Cookie này được đặt khi Người Dùng truy cập lựa chọn từ chối sử dụng cookie.

 • Nó chứa chuỗi "có" hoặc "không".

 • Nó sẽ hết hạn sau 13 tháng.

2.__hs_do_not_track

 • Cookie này có thể được đặt để ngăn mã theo dõi gửi bất kỳ thông tin nào đến HubSpot.

 • Nó chứa chuỗi "có".

 • Nó sẽ hết hạn sau 13 tháng.

3.__hs_initial_opt_in

 • Cookie này được sử dụng để ngăn biểu ngữ luôn hiển thị khi Người Dùng truy cập đang duyệt ở chế độ nghiêm ngặt.

 • Nó chứa chuỗi "có" hoặc "không".

 • Nó sẽ hết hạn sau bảy ngày.

 4.__hs_cookie_cat_pref

 • Cookie này được sử dụng để ghi lại các danh mục mà Người Dùng truy cập đã đồng ý.

 • Nó chứa dữ liệu về các danh mục được đồng ý.

 • Nó sẽ hết hạn sau 13 tháng.

5. hs_ab_test

 • Cookie này được sử dụng để cung cấp nhất quán cho Người Dùng truy cập cùng một phiên bản của trang thử nghiệm A / B mà họ đã xem trước đây.

 • Nó chứa id của trang thử nghiệm A / B và id của biến thể đã được chọn cho Người Dùng.

 • Nó sẽ hết hạn vào cuối phiên.

6. <id> _key

 • Khi truy cập một trang được bảo vệ bằng mật khẩu, cookie này được đặt để các lần truy cập vào trang trong tương lai từ cùng một trình duyệt sẽ không yêu cầu đăng nhập lại.

 • Tên cookie là duy nhất cho mỗi trang được bảo vệ bằng mật khẩu.

 • Nó chứa một phiên bản mật khẩu được mã hóa để những lần truy cập vào trang trong tương lai sẽ không yêu cầu lại mật khẩu.

 • Nó sẽ hết hạn sau 14 ngày.

7. Hs-messages-is-open

 • Cookie này được sử dụng để xác định và lưu liệu tiện ích trò chuyện có mở cho các lần truy cập sau này hay không.

 • Nó được đặt trong trình duyệt của Người Dùng truy cập khi họ bắt đầu một cuộc trò chuyện mới và đặt lại để đóng lại tiện ích sau 30 phút không hoạt động.

 • Nếu Người Dùng đóng tiện ích trò chuyện theo cách thủ công, nó sẽ ngăn tiện ích mở lại khi tải trang tiếp theo trong phiên trình duyệt đó trong 30 phút.

 • Nó chứa một giá trị boolean là True nếu có.

 • Nó sẽ hết hạn sau 30 phút.

8. hs-messages-hide-welcome-message

 • Cookie này được sử dụng để ngăn thông báo chào mừng tiện ích trò chuyện xuất hiện trở lại trong một ngày sau khi nó bị loại bỏ.

 • Nó chứa một giá trị boolean là True hoặc False.

 • Nó sẽ hết hạn sau một ngày.

9. __hsmem

 • Cookie này được đặt khi Người Dùng truy cập đăng nhập vào trang web do HubSpot lưu trữ.

 • Nó chứa dữ liệu được mã hóa xác định Người Dùng thành viên khi họ hiện đang đăng nhập.

 • Nó sẽ hết hạn sau một năm.

10. hs-membership-csrf

 • Cookie này được sử dụng để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập thành viên nội dung không thể bị giả mạo.

 • Nó chứa một chuỗi ký tự và số ngẫu nhiên được sử dụng để xác minh rằng đăng nhập thành viên là xác thực.

 • Nó sẽ hết hạn vào cuối phiên.

11. hs_langswitcher_choice

 • Cookie này được sử dụng để lưu lựa chọn ngôn ngữ đã chọn của Người Dùng khi xem các trang bằng nhiều ngôn ngữ.

 • Nó được đặt khi Người Dùng cuối chọn một ngôn ngữ từ trình chuyển đổi ngôn ngữ và được sử dụng làm tùy chọn ngôn ngữ để chuyển hướng họ đến các trang web bằng ngôn ngữ họ đã chọn trong tương lai, nếu chúng có sẵn.

 • Nó chứa một chuỗi được phân tách bằng dấu hai chấm với lựa chọn mã ngôn ngữ ISO639 ở bên trái và miền riêng cấp cao nhất mà nó áp dụng ở bên phải. Ví dụ sẽ là "EN-US: hubspot.com".

 • Nó sẽ hết hạn sau hai năm.

12. __cfruid

 • Cookie này do nhà cung cấp CDN của HubSpot đặt vì các chính sách giới hạn tỷ lệ của họ. 

 • Nó sẽ hết hạn vào cuối phiên.


Chức năng và Cookie Yêu thích

Đây là những cookie không cần thiết được kiểm soát bởi biểu ngữ cookie.

 

1.__hstc

 • Cookie chính để theo dõi Người Dùng truy cập.

 • Nó chứa miền, utk, dấu thời gian ban đầu (lượt truy cập đầu tiên), dấu thời gian cuối cùng (lượt truy cập cuối cùng), dấu thời gian hiện tại (lượt truy cập này) và số phiên (số gia tăng cho mỗi phiên tiếp theo).

 • Nó sẽ hết hạn sau 13 tháng.

2. hubspotutk

 • Cookie này theo dõi danh tính của Người Dùng. Nó được chuyển tới HubSpot khi gửi biểu mẫu và được sử dụng khi loại bỏ trùng lặp địa chỉ liên hệ.

 • Nó chứa một GUID không rõ ràng để đại diện cho Người Dùng hiện tại.

 • Nó sẽ hết hạn sau 13 tháng.

3. _ga

 • Cookie này được sử dụng để phân biệt Người Dùng.

 • Nó sẽ hết hạn sau 2 năm.

4. _gid

 • Cookie này được sử dụng để phân biệt Người Dùng.

 • Nó sẽ hết hạn sau 24 giờ.

5. _ga_ <container-id>

 • Cookie này được sử dụng để duy trì trạng thái phiên.

 • Nó sẽ hết hạn sau 2 năm.

6. <id> gtag.js

 • Phân biệt Người Dùng duy nhất.

 • Phân biệt các phiên cho một Người Dùng.

7. _gac_gb_ <container-id>

 • Chứa thông tin liên quan đến chiến dịch. Nếu bạn đã liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads, thẻ chuyển đổi của trang web Google Ads sẽ đọc cookie này trừ khi bạn chọn không tham gia.

 • 90 ngày.

8. analytics.js

 • Phân biệt Người Dùng duy nhất / li> .

 • Điều chỉnh tốc độ yêu cầu.

9. _gat

 • Được sử dụng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu.

 • 1 phút.


Marketing Cookie

Những cookie này theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn để giúp các nhà quảng cáo.

 

1.'NID'

 • Quảng cáo để hiển thị quảng cáo của Google trong các dịch vụ của Google cho Người Dùng đã đăng xuất.

 • ‘NID’ sẽ hết hạn sau 6 tháng kể từ lần sử dụng cuối cùng của Người Dùng.

2. 'IDE'

 • Quảng cáo để hiển thị quảng cáo của Google trên các trang web không phải của Google.

 • ‘IDE’ kéo dài trong 13 tháng ở EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh và 24 tháng ở những nơi khác.

3. Cookie bắt đầu bằng ‘_gcl_’

 • Giúp nhà quảng cáo xác định số lần Người Dùng nhấp vào quảng cáo của họ thực hiện một hành động trên trang web của họ, chẳng hạn như mua hàng.

 • Cookie ‘_gcl_’ tồn tại trong 90 ngày.


4. Phòng chống gian lận

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie được đề cập ở trên để hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn chặn và phát hiện gian lận.

 

5. Quản lý các tùy chọn cookie của bạn

 1. Chặn, xóa hoặc tắt cookie

   

   

  - Bạn có thể chọn chặn, xóa hoặc tắt cookie khi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho phép.

  - Xin lưu ý rằng bằng cách xóa hoặc tắt cookie trong tương lai, trải nghiệm người dùng của bạn có thể bị ảnh hưởng và bạn có thể thấy rằng một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường. Đó là vì bạn có thể mất một số thông tin đã lưu (ví dụ: chi tiết đăng nhập đã lưu, tùy chọn trang web).

 2. Quản lý cookie dành riêng cho trang web

  - Để kiểm soát chi tiết hơn các cookie dành riêng cho trang web, hãy kiểm tra cài đặt bảo mật và cookie trong trình duyệt ưa thích của bạn.

  - Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie và các phương pháp thu thập thông tin và quy trình chọn không tham gia, vui lòng truy cập trang web của các bên thứ ba.

 3. Bạn cũng có thể truy cập các trang web sau để kiểm tra và chọn các tùy chọn của mình cho các quảng cáo trực tuyến:

  - Hubspot

  - Google

 

Chúng tôi chỉ giữ lại cookie trong khoảng thời gian cần thiết cho chức năng mà chúng được sử dụng. Chức năng này thay đổi tùy theo cookie.

 

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.