Bảng giá giao hàng Lalamove

icn_banner_vehicle
Bạn đang ở:
TITLE
Thời gian chuẩn
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Bảng giá giao hàng xe máy
Thời gian chuẩn

29 phút

Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

Giá mới 16,000đ /3km

Cước tiếp theo

+5,000đ /km

TITLE
Thời gian chuẩn
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Bảng giá giao hàng xe máy
Thời gian chuẩn

29 phút

Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

Giá mới 16,000đ /3km

Cước tiếp theo

+5,000đ /km

Bạn đang ở:
TITLE
Khối lượng
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu (4km)
0.4km-10km
10km-15km
15km-45km
Trên 45km
Khối lượng

500kg

Kích thước

120cm x 100cm x 120cm

Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (4km)

150,000đ

0.4km-10km

+18,000đ /km

10km-15km

+13,000đ /km

15km-45km

+10,000đ /km

Trên 45km

+8,000đ /km

Khối lượng

1000kg

Kích thước

220cm x 120cm x 120cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu (4km)

200,000đ

0.4km-10km

+21,000đ /km

10km-15km

+16,000đ /km

15km-45km

+11,000đ /km

Trên 45km

+9,000đ /km

Khối lượng

2000kg

Kích thước

430cm x 190cm x 200cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu (4km)

350,000đ

0.4km-10km

+22,000đ /km

10km-15km

+18,000đ /km

15km-45km

+12,000đ /km

Trên 45km

+10,000đ /km

Phụ phí

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

 

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10,000 VND / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5,000 VND / đơn hàng

Quay lại điểm nhận hàng

+20,000đ/ đơn (dưới 6km)

+30,000đ / đơn (trên 6km)

Thêm điểm dừng

+5,000 VNĐ / đơn 

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng

 

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

 

Phí ngày lễ*

+20,000 VND / đơn

Thêm điểm dừng

+20,000 VND / đơn

Phụ phí giờ cao điểm (14h30-19h59)

+50,0000 VND/đơn hàng xe tải 500kg
+100,0000 VND/đơn hàng xe tải 1-2 tấn

 

Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 50,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 100,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 100,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 150,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 70,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 130,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 130,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 200,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 150,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 200,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 300,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 400,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+30,000 VND / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

+ 150,000 VND với xe tải 500kg
+ 200,000 VND với xe tải 1,000kg
+ 350,000 VNĐ với xe tải 2,000kg

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300,000 VND

Phí chờ

+ 40,000 VNĐ/giờ

 

** Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

*** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

TITLE
Khối lượng
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu (4km)
0.4km-10km
10km-15km
15km-50km
Trên 50km
Khối lượng

500kg

Kích thước
120cm x 100cm x 120cm
Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (4km)

145,000đ

0.4km-10km

+18,000đ /km

10km-15km

+12,000đ /km

15km-50km

+10,000đ /km

Trên 50km

 +8,000đ /km

Khối lượng

1000kg

Kích thước

210cm x 140cm x 150cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu (4km)

200,000đ

0.4km-10km

+20,000đ /km

10km-15km

+15,000đ /km

15km-50km

+11,000đ /km

Trên 50km

 +9,000đ /km

Khối lượng

2000kg

Kích thước

320cm x 170cm x 150cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu (4km)

320,000đ

0.4km-10km

+22,000đ /km

10km-15km

+18,000đ /km

15km-50km

+12,000đ /km

Trên 50km

+10,000đ /km

Phụ phí

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10,000 VND / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5,000 VND / đơn hàng

Quay lại điểm nhận hàng

+20,000đ/ đơn (dưới 6km)

+30,000đ / đơn (trên 6km)

Thêm điểm dừng

+5,000 VNĐ / đơn 

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng

 

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

 

Phí ngày lễ*

+20,000 VND / đơn

Thêm điểm dừng

+20,000 VND / đơn

Phụ phí giờ cao điểm (14h30-19h59)

+50,0000 VND/đơn hàng xe tải 500kg
+100,0000 VND/đơn hàng xe tải 1-2 tấn

 

Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 50,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 100,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 100,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 150,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 70,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 130,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 130,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 200,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 150,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 200,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 300,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 400,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+30,000 VND / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

+ 150,000 VND với xe tải 500kg
+ 200,000 VND với xe tải 1,000kg
+ 350,000 VNĐ với xe tải 2,000kg

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300,000 VND

Phí chờ

+ 40,000 VNĐ/giờ

 

** Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

*** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.