Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi thu thập những thông tin gì ?

 

Chúng tôi thu thập một lượng thông tin nhất định (có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân) về bạn, có thể do bạn cung cấp trực tiếp (ví dụ, khi bạn đăng ký là Người Dùng hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác) hoặc do các bên thứ ba cung cấp, hoặc được thu thập tự động khi bạn sử dụng Ứng Dụng của Công ty TNHH Lalamove Vietnam. Chúng tôi có thể thu thập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích được cho phép theo Luật Áp Dụng).

 

 • Thông Tin Cá Nhân của bạn (như tên, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, v.v.)
 • Vị trí của bạn (để phát hiện địa điểm nhận, điểm giao và các biến thể tuyến đường bất thường)
 • Phản hồi, xếp hạng và lời khen của bạn;
 • Thông tin giao dịch của bạn (như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển);
 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng Dụng, Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Thông tin thiết bị (như phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp, phiên bản và số nhận dạng quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn sửa đổi thiết bị hoặc Ứng Dụng);
 • Dữ Liệu Cá Nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng liên lạc trong Ứng Dụng của chúng tôi.
 • Dữ Liệu Cá Nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi.

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân như thế nào ? 

 

Lalamove có thể sử dụng không giới hạn, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau:

 

 • Cung cấp các Dịch Vụ và tính năng giao hàng đáng tin cậy và thuận tiện;
 • Giúp duy trì sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của các Dịch Vụ và Người Dùng của chúng tôi;
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng;
 • Cho phép liên lạc giữa những Người Dùng;
 • Gửi thông tin liên lạc chứa nội dung quảng cáo và phi quảng cáo cho Người Dùng (thông tin chi tiết thêm dưới đây);
 • Tiến hành nghiên cứu và phát triển;
 • Liên quan đến thủ tục pháp lý;

Gửi thông tin chứa nội dung quảng cáo và phi quảng cáo đến Người Dùng:

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để quảng cáo Dịch Vụ của mình cho Người Dùng. Điều này bao gồm gửi cho Người Dùng thông tin liên lạc về các Dịch Vụ, tính năng, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, cập nhật và sự kiện của Lalamove. Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo đẩy và email.

 

Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin liên lạc đến Người Dùng về các sản phẩm và Dịch Vụ do các đối tác của Lalamove cung cấp. Mặc dù chúng tôi có thể gửi thông tin liên lạc cho Người Dùng về các sản phẩm và Dịch Vụ của Lalamove, chúng tôi không bán cho Người Dùng dữ liệu cá nhân, hoặc chia sẻ với các đối tác đó hoặc những người khác cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo trực tiếp của họ, trừ khi có sự đồng ý của Người Dùng.

 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để cá nhân hóa các thông tin tiếp thị (bao gồm quảng cáo) mà chúng tôi gửi, bao gồm dựa trên vị trí của Người Dùng, sử dụng Dịch Vụ Lalamove, trước đây và cài đặt và tùy chọn của Người Dùng.

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để phân tích khách hàng của mình về sở thích và xu hướng thị trường và hiểu biết sâu sắc mà chúng tôi có thể sử dụng để điều chỉnh các loại sản phẩm và ưu đãi mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Điều này có thể liên quan đến việc chúng tôi kết hợp Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi với thông tin mà chúng tôi đã thu thập về việc sử dụng web của bạn. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi đã thu thập về bạn với thông tin mà chúng tôi đã thu thập về các khách hàng khác của mình để có được những hiểu biết này và thiết lập xu hướng thị trường. Chúng tôi cũng sử dụng các Dịch Vụ và sản phẩm quảng cáo được cung cấp bởi các nhà cung cấp Dịch Vụ bên thứ ba (như cơ quan tiếp thị và nền tảng truyền thông xã hội) cho mục đích tiếp thị và quảng cáo, có thể liên quan đến việc chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi giữ về bạn với họ.

 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để tạo và cung cấp cho Người Dùng biên lai; thông báo cho họ về những thay đổi đối với các điều khoản, Dịch Vụ hoặc chính sách của chúng tôi; hoặc gửi các thông tin liên lạc khác có mục đích tiếp thị các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Lalamove hoặc các đối tác.

 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách cho biết rằng bạn không đồng ý tiếp thị trực tiếp tại thời điểm chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào sau khi chúng tôi đã thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bằng cách làm theo các hướng dẫn từ chối có trong các thông tin liên quan.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn hủy đăng ký hoặc từ chối liên lạc tiếp thị, bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận email quản trị, tóm tắt tài khoản và cập nhật các Dịch Vụ của chúng tôi.

 

Bảo mật Thông Tin Cá Nhân như thế nào ?

 

Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng trên Ứng dụng và website của Lalamove được Lalamove cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Lalamove. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Cookies và quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba:

 

Tìm hiểu thêm về Chính Sách Cookie tại đây.

 

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích cách Người Dùng sử dụng các trang web Lalamove khác nhau. Google Analytics là dịch vụ phân tích internet do Google cung cấp. Để hợp nhất phản hồi và chia sẻ với các Dịch Vụ khác của Google, Google sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và phân tích hành vi của người dùng của các trang web Lalamove. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập này để tùy chỉnh và cá nhân hóa quảng cáo trên internet.

Dữ liệu từ Google Analytics cũng được sử dụng cho các chiến dịch Quảng cáo hiển thị của Lalamove. Việc sử dụng dữ liệu này cũng bị ràng buộc bởi các thỏa thuận Người Dùng và Chính Sách Bảo Mật của Google Analytics.

Cookie, như cookie Google Analytics và các công nghệ tương tự khác, được sử dụng trong các Dịch Vụ của Lalamove. Mục đích của việc sử dụng các cookie này là để chúng tôi hiểu và lưu trữ các cài đặt Người Dùng và mô hình sử dụng ưa thích, theo dõi quảng cáo cũng như thu thập và chỉnh sửa sử dụng trang web và dữ liệu lưu lượng truy cập.

Bạn có quyền từ chối cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị, nhưng bạn nên lưu ý rằng việc từ chối cookie này có thể dẫn đến trải nghiệm chưa hoàn chỉnh về Dịch Vụ Lalamove
.

 

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không ?

 

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng Thông Tin Cá Nhân của bạn ra bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin Người Dùng truy cập không thể nhận dạng có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

 

Liên kết với các bên thứ ba:

 

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Lalamove không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu Người Dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, Chính Sách Bảo Mật và Điều Khoản Sử Dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Lalamove không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các Chính Sách Bảo Mật của những trang đó.

 

Điều kiện sử dụng Dịch Vụ:

 

Vui lòng truy cập phần Điều Khoản và Điều Kiện để thiết lập việc sử dụng, từ chối và giới hạn trách nhiệm đối với trang chủ hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

 

Cập nhật Điều Khoản Sử Dụng:

 

Điều Khoản Sử Dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Lalamove sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa, và thay đổi.

 

Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cả hai phiên bản này sẽ ràng buộc bạn và chúng tôi. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.