Panalomove: Up to 20% Ministop discount para sa Lalamove Partner Drivers

Ang Ministop ay ang kauna-unahang Convenience Store partner ng Lalamove na maghahandog sa ating Partner Drivers ng eksklusibong discounts sa mga Ready To Eat Meals, Beverages at mga Grocery items. Ito ay magiging available sa lahat ng Ministop branches nationwide! Panalo ka sa delivery driver job na ito. Basahin ang buong detalye:

ANO?

Up to 20% discount sa Ready to Eat products, Beverage at Grocery Items

SINO?

Lahat ng Lalamove Verified Partner Drivers 

PAANO?

A. Pumunta lamang sa malapit na Ministop branch at magpakita ng iyong Digital ID (buksan ang Driver App > Pindutin ang Profile > Pindutin ang iyong photo) upang ma-avail ang up to 20% discount sa mga participating Ready To Eat, Beverage and Grocery Items. Tingnan ang kumpletong listahan ng produkto dito.

B. Kailangan mag fill-up sa Ministop monitoring sheet na matatagpuan sa Cashier. Ilagay ang pangalan, mobile number, at vehicle plate number.

C. Cash payment lamang ang pwedeng tanggapin ng cashier mula sa Partner Drivers na mag-re-redeem ng exclusive offers.

D. Ang exclusive offers ay maaaring i-redeem ng Partner Drivers 24/7.

 

Gusto mo bang makita ang iba pang Panalomove?

Tingnan ang mga benepisyo

 

PAANO MA-ACCESS ANG IYONG DRIVER ID?

Digital ID DRIVER APP-FINAL-01 Digital ID DRIVER APP-FINAL-02
Pwedeng-pwede ka nang mag almusal, mananghalian, at maghapunan sa Ministop kahit kelan, Partner! Ayos ba? Napakarami mo nang mabibili at may discount ka pa! CLICK HERE para makita ang samut-saring bilihin na pwede mong i-avail.

Ready ka na bang makuha ang mga benefits sa delivery driver job na ito? Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Ministop.

 

Gusto mo rin ba ng delivery driver benefits?

Mag-sign up na

Read more