นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

1.บทนำ

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ระบุวิธีการที่บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด (ลาลามูฟ) (ซึ่งหมายรวมถึงคำว่า “เรา” “ของเรา” และ “แก่เรา”) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะคล้ายกัน (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ที่เว็บไซต์ของเรา โดยนโยบายคุกกี้ฉบับนี้จะมีผลเมื่อท่านได้เข้าถึงการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และให้ถือว่าการเข้าถึงการใช้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และจะได้รับการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คำที่ระบุด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ที่ระบุข้อความในนโยบายอาจจะไม่ได้ระบุคำนิยามไว้แต่จะมีความหมายเหมือนกันกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านตกลงให้เราใช้คุกกี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ซึ่งหากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถทำการปิดการใช้งานคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านด้วยตนเอง (ดูหัวข้อ “การจัดการการตั้งค่าคุกกี้” ด้านล่าง)

 

2.คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา หรือกดเข้าในหน้าโฆษณาออนไลน์ของเรา คุกกี้จะเก็บข้อมูลการเข้าถึงการใช้งานทั้งหมดรวมถึงความพึงพอใจทั้งหลายของท่านไว้ในเว็บไซต์ (เช่นการเข้าระบบ ภาษา ขนาดตัวอักษร และการตั้งค่าแสดงข้อมูลอื่น ๆ ) ในช่วงเวลาที่ท่านได้เข้าถึงการใช้งานที่ผ่านมา ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลการเข้าถึงการใช้งานเพิ่มเติมอีก เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ หรือค้นหาจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา

 

เราใช้คุกกี้โดยแบ่งตามประเภทดังต่อไปนี้:

 

A] คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต่อการดำเนินงานในเว็บไซต์ เพราะว่า

  1. คุกกี้ประเภทนี้จะอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์กำหนดการตั้งค่าเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราเซอร์ สิ่งนี้ทำให้เราทราบว่าสามารถจัดเก็บบรรดาข้อมูลได้จากเว็บเบราเซอร์ของท่าน

  2. การให้ความยินยอมเพื่อให้ท่านได้ใช้ข้อมูลในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลนั้น ๆ ใหม่อีกครั้ง และ

  3. มีข้อมูลการให้ความยินยอมในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ที่มีการป้องกันข้อมูลของเรา ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเราจะสามารถเก็บข้อมูลจากเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เพื่อให้ท่านได้ใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างเป็นการชั่วคราวได้

B] คุกกี้สำหรับการใช้งานและการตั้งค่า

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน และเก็บข้อมูลตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้เคยเลือกไว้

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อ

  1. เก็บข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ที่ท่านเลือก (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา และภูมิลำเนาของท่าน) ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีกครั้งเมื่อท่านได้กลับมาใช้งานเว็บไซต์ของเรา

  2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้เหมาะสมกับท่านได้ และ

  3. แสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพิ่มขึ้น

C] คุกกี้เพื่อการตลาด

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลในระบบออนไลน์ของท่าน เพื่อให้ผู้โฆษณานำเสนอสื่อโฆษณาแสดงให้ท่านได้เห็น หรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ได้นำเสนอโฆษณาให้แก่ท่าน ดังนั้น คุกกี้ประเภทนี้อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับองค์กรหรือผู้โฆษณารายอื่น ๆ โดยบรรดาคุกกี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจมีขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าถึงการใช้งานของเรา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฮับสปอต (Hubspot) และ กูเกิล (Google) โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ประเภทนี้กับบุคคลอื่น

 

คุกกี้ประเภทนี้ หมายรวมถึง ยูนิเวอร์ซัล ฟลัดไลท์ แท็ก (Universal Floodlight Tag) , พิกเซลส์ และ เอสดีเค (Pixels and SDK)

 

3. เราใช้คุกกี้อย่างไร?

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ และดำเนินการกับบุคคลอื่นเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ประเภทนี้ เพื่อ

  1. เพื่อทราบข้อมูลของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้งาน รวมถึงลักษณะรูปแบบในการเข้าถึงการใช้งาน

  2. เพื่อบันทึกข้อมูลในการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ และในการตอบสนองต่อการโฆษณาออนไลน์ของเราที่แสดงให้เห็นบนเว็บไซต์ของเราหรือในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ (เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และลิงค์อิน (Linkedin)) เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับท่าน รวมถึงสื่อโฆษณาที่เหมาะสมตรงตามกับความสนใจของท่าน และ

  3. พัฒนาประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์ และจัดแคมเปญในสื่อโฆษณาของเรา

ท่านรับทราบแล้วว่า การเลือกที่จะไม่รับคุกกี้เพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/การโฆษณาของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกิดขึ้นตามนโยบายนี้ ไม่ได้เป็นการจำกัดการแสดงโฆษณาอย่างใด ๆ ของเรา ซึ่งท่านอาจเห็นโฆษณาตามปกติ เพียงแต่สื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่ท่านเห็นไม่ได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายในการใช้ข้อมูลจากคุกกี้ดังกล่าว

 

A] คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ต่อไปนี้มีความจำเป็นซึ่งไม่ต้องได้รับการยินยอม

 1.  __hs_opt_out 

  • คุกกี้เหล่านี้ใช้งานเมื่อท่านตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะได้บันทึกข้อมูลไว้ว่าไม่ต้องขอให้ท่านตก ลงยอมรับคุกกี้อีกครั้ง

  • คุกกี้ประเภทนี้จะให้ตั้งค่าขึ้นใหม่เมื่อท่านเลือกในส่วนผู้เข้าใช้งานโดยเลือกว่าจะไม่รับคุกกี้

  • โดยระบุช่องทางเลือกไว้ว่า “ตกลง” หรือ “ไม่ตกลง”

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 13 เดือน

 2.  __hs_do_not_track 

  • คุกกี้ประเภทนี้สามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันรหัสการติดตามที่จะส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังฮับสปอต

  • โดยระบุช่องทางเลือกไว้โดยฉพาะว่า “ตกลง” เท่านั้น

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 13 เดือน

 3. __hs_initial_opt_in

  • คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้แบนเนอร์แสดงผลตลอดเวลา เมื่อผู้เข้าเข้าถึงการใช้งานสืบค้นข้อมูลใน ส่วนจำกัดความเป็นส่วนตัว

  • โดยระบุช่องทางเลือกไว้ว่า “ตกลง” หรือ “ไม่ตกลง”

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 7 วัน

 4. __hs_cookie_cat_pref

  • คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อบันทึกข้อมูลประเภทหมวดหมู่ที่ผู้เข้าถึงการใช้งานให้การยินยอม

  • คุกกี้นี้เกี่ยวกับข้อมูลประเภทหมวดหมู่ที่ได้รับการยินยอม

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 13 เดือน

 5. hs_ab_test

  • คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อให้บริการผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องในเวอร์ชันเดียวกันกับหน้าทดสอบ A/B ที่ผู้ใช้งานเคยเห็น มาก่อนหน้าแล้ว

  • คุกกี้นี้มีรหัสของหน้าทดสอบ A/B และรหัสของรูปแบบสำหรับให้ผู้ใช้งานได้เลือก

  • คุกกี้นี้หมดอายุเมื่อหยุดการใช้งาน

 6. <id>_key

  • เมื่อเข้าใช้งานในหน้าที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุกกี้ประเภทนี้จะได้รับการตั้งค่าสำหรับการเข้าใช้งานใน อนาคตจากเบราเซอร์เดียวกัน โดยไม่ต้องเข้าระบบอีกครั้ง

  • ชื่อคุกกี้ของแต่ละหน้าเว็บที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะไม่เหมือนกัน

  • คุกกี้นี้มีการลงรหัสด้วยรหัสผ่านเพื่อให้การเข้าใช้งานหน้าเว็บในอนาคตไม่ต้องใช้รหัสผ่านอีก

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 14 วัน

 7. Hs-messages-is-open

  • คุกกี้นี้มีเพื่อกำหนดและบันทึกว่าจะเปิดวิดเจ็ตเพื่อการสนทนาเมื่อมีการเข้าใช้งานในอนาคตหรือไม่

  • คุกกี้นี้ตั้งค่าในเบราเซอร์ในการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อพวกเขาเริ่มสนทนากันใหม่ และเพื่อที่จะรีเซ็ตเปิดวิดเจ็ทอีกครั้งหลังจากไม่มีการใช้งานมาแล้วเป็นเวลา 30 นาที

  • หากการเข้าใช้งานของท่านปิดวิดเจ็ตเพื่อการสนทนา คุกกี้นี้จะป้องกันไม่ให้วิดเจ็ตเปิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการโหลด หน้าเว็บใหม่ในเบราเซอร์นั้น ๆ เป็นเวลา 30 นาที

  • มีการตั้งค่าข้อมูลบูลีน ว่ามีค่าเป็นจริง หากมีคุกกี้ประเภทนี้

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 30 นาที

 8. hs-messages-hide-welcome-message

  • คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความต้อนรับวิดเจ็ตการสนทนาปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นเวลาหนึ่งวันหลังจาก ตั้งค่าปิด

  • มีการตั้งค่าข้อมูลบูลีน ว่ามีค่าเป็นจริงหรือเท็จ

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุในหนึ่งวัน

 9. __hsmem

  • คุกกี้นี้จะมีขึ้นเมื่อผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฮับสปอต

  • คุกกี้นี้มีข้อมูลที่ได้รับการเข้ารหัสซึ่งจะระบุเวลาที่ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกเข้าระบบในปัจจุบัน

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุในหนึ่งปี

 10. hs-membership-csrf

  • คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลการเข้าระบบของสมาชิกจะไม่ถูกปลอมแปลง

  • คุกกี้นี้มีตัวอักษรและตัวเลขแบบสุ่มเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการเข้าสู่ระบบของสมาชิกเป็นข้อมูลจริง

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อหยุดการใช้งาน

 11. hs_langswitcher_choice

  • คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลการเลือกภาษาของผู้ใช้งาน เมื่อเข้าหน้าเว็บต่าง ๆ ที่มีหลายภาษา

  • คุกกี้นี้จะได้รับการตั้งค่าเมื่อผู้ใช้ปลายทางเลือกภาษาจากตัวเปลี่ยนภาษา และจะใช้เป็นค่ากำหนดภาษาที่เลือก เพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์ในภาษาที่ได้เลือกในอนาคต หากมี

  • คุกกี้นี้จะมีข้อความที่มีเครื่องหมายทวิภาค ( : ) พร้อมรหัสภาษาไอเอสโอ 639 ที่ด้านซ้าย และด้านขวาของหัวข้อ ข้อมูลความเป็นส่วนตัวสูงสุด ตัวอย่างเช่น "EN-US:hubspot.com"

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุในสองปี

 12. __cfruid 

  • คุกกี้ประเภทนี้ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการ CDN ของฮับสปอต เนื่องด้วยนโยบายจำกัดจำนวนครั้ง คุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อหยุดการใช้งาน

B] คุกกี้สำหรับการใช้งานและการตั้งค่า

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่ไม่จำเป็น ซึ่งควบคุมโดยแบนเนอร์คุกกี้

 1. __hstc

  • คุกกี้หลักมีเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติของผู้เข้าใช้งาน

  • คุกกี้นี้มีข้อมูลโดเมน, utk, เวลาเข้าใช้งานครั้งแรก (เยี่ยมชมครั้งแรก), เวลาเข้าใช้งานครั้งสุดท้าย (เยี่ยมชมครั้ง สุดท้าย), เวลาเข้าใช้งานปัจจุบัน (การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้) และหมายเลขช่วงการใช้งาน (ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นใน ช่วงเวลาการเข้าใช้งานครั้งต่อไป)

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 13 เดือน

 2. hubspotutk

  • คุกกี้นี้มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังฮับสปอตเพื่อใช้ยื่นแบบฟอร์ม และใช้เมื่อทำ ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้งานที่ซ้ำกันกับผู้อื่น

  • คุกกี้นี้มีข้อมูลระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นเพื่อใช้งานเว็บไซต์ซึ่งจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 13 เดือน

 3. _ga

  • คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดจำแนกผู้เข้าใช้งาน

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 2 ปี

 4. _gid

  • คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดจำแนกผู้เข้าใช้งาน

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 24 ชั่วโมง

 5. _ga_<container-id>

  • คุกกี้นี้มีเพื่อคงสถานะช่วงระหว่างการเข้าใช้งาน

  • คุกกี้นี้จะหมดอายุใน 2 ปี

 6. <id>gtag.js

  • จำแนกผู้ใช้งานแต่ละคนที่ไม่ซ้ำกัน

  • จำแนกช่วงเวลาการใช้งานของผู้ใช้

 7. _gac_gb_<container-id>

  • มีข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญการโฆษณา หากท่านได้เชื่อมลิงก์กับบัญชีกูเกิลอนาลิติกส์ (Google Analytics) ไว้กับ บัญชีกูเกิลแอ็ดส์ (Google Ads) เว็บไซต์ของกูเกิลแอ็ดส์จะแปลงแท็กโดยการอ่านคุกกี้ตัวนี้ ยกเว้นท่านได้ปิด การใช้งาน

  • มีอายุ 90 วัน

 8. analytics.js

  • จำแนกผู้ใช้งานแต่ละคนที่ไม่ซ้ำกัน

  • เร่งอัตราการขอใช้งาน

 9. _gat

  • ใช้เพื่อเร่งอัตราการขอใช้งาน

  • มีอายุ 1 นาที

C] คุกกี้เพื่อการตลาด

คุกกี้ประเภทนี้มีเพื่อบันทึกข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้โฆษณา

 1. 'NID'

  • ส่งข้อมูลให้กูเกิลแอ็ดส์ในบริการของกูเกิลของผู้ใช้งานที่ออกจากระบบแล้ว

  • ‘NID’ จะหมดอายุใน 6 เดือนหลังจากการใช้ครั้งสุดท้ายของผู้ใช้งาน

 2. 'IDE'

  • ส่งข้อมูลให้กูเกิลแอ็ดส์ในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของกูเกิล

  • ‘IDE’ จะมีอายุ 13 เดือนในเขตเศรษฐกิจยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, และสหราชอาณาจักร และจะมีอายุ 24 เดือนใน ที่อื่น ๆ

 3. cookies that start with ‘_gcl_’

  • ช่วยให้ผู้โฆษณาบันทึกว่าผู้ใช้งานได้กดใช้งานในโฆษณากี่ครั้งก่อนการดำเนินการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของผู้   โฆษณา เช่น การดำเนินการซื้อ

  • คุกกี้ ‘_gcl_’   จะหมดอายุใน 90 วัน

4.การป้องกันการทุจริต

เราอาจใช้คุกกี้ที่กล่าวถึงด้านบนนี้เพื่อช่วยให้เราป้องกันและตรวจจับการทุจริต

 

5.การจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

การบล็อก การลบ และการปิดการใช้งานคุกกี้

 

ท่านสามารถเลือกบล็อก ลบ หรือปิดการใช้งานคุกกี้ ตามที่เบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะอนุญาตให้ทำได้

 

ท่านรับทราบแล้วว่า หากลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้แล้วในอนาคตต่อไป ประสบการณ์ผู้ใช้งานของท่านอาจได้รับผลกระทบและท่านอาจพบว่ามีคุณสมบัติบางประการบนเว็บไซต์ของเราที่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากท่านอาจสูญเสียข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้บางประการ (เช่น รายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบ การตั้งค่าในเว็บไซต์)

 

การจัดการคุกกี้เฉพาะเว็บไซต์

 

สำหรับการควบคุมเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เฉพาะเว็บไซต์ โปรดดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ในเบราเซอร์ที่ท่านได้เลือกใช้งาน

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และวิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงขั้นตอนในการตั้งค่าการเลือกไม่รับ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อตวจสอบและเลือกตั้งการตั้งค่าโฆษณาออนไลน์

  • ฮับสปอต (Hubspot)

  • กูเกิล (Google)

เราจะเก็บคุกกี้ไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการใช้งานคุกกี้ประเภทนั้น ๆ เท่านั้น

โดยการเข้าใช้งานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ที่ใช้งาน