อัตราค่าบริการของเรา

icn_banner_vehicle
You are in:
TITLE
น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):
ราคาเริ่มต้น:
อัตราค่าบริการ:
รถมอเตอร์ไซค์
น้ำหนักไม่เกิน:

20 กก.

ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

50 × 50 × 50 ซม.

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 33 บาท 

อัตราค่าบริการ:

(1-20 กม.) : +7.2 บาท/กม.
(20.1-30 กม.) : +7.5 บาท/กม.
(30 กม.ขึ้นไป): +14 บาท/กม.

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ


 
รถเก๋ง 4 ประตู
น้ำหนักไม่เกิน:

100 กก.

 
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

100 × 90 × 75 ซม

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 99 บาท

 
อัตราค่าบริการ:

(0-10 กม.): +12 บาท/กม.
(10.1-100 กม.): +10 บาท/กม.
(100.1-150 กม.): +7.5 บาท/กม.
(150.1-500 กม.): +7 บาท/กม.
(500 กม.ขึ้นไป): +6.5 บาท/กม.

*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

 
รถ 5 ประตู
น้ำหนักไม่เกิน:

200 กก.

 
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

115 × 115 × 80 ซม

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 130 บาท

 
อัตราค่าบริการ:

(0-10 กม.): +10 บาท/กม.
(10.1-100 กม.): +10 บาท/กม.
(100.1-150 กม.): +7.5 บาท/กม.
(150.1-500 กม.): +7 บาท/กม.
(500 กม.ขึ้นไป): +6.5 บาท/กม.

*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

 
รถเอสยูวี
น้ำหนักไม่เกิน:

300 กก.

 
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

160 × 130 × 80 ซม

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 160 บาท

 
อัตราค่าบริการ:

(0-10 กม.): +10 บาท/กม.
(10.1-100 กม.): +10 บาท/กม.
(100.1-150 กม.): +7.5 บาท/กม.
(150.1-500 กม.): +7 บาท/กม.
(500 กม.ขึ้นไป): +6.5 บาท/กม.

*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

 
รถกระบะ
น้ำหนักไม่เกิน:

1,100 กก.

 

ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

190 × 170 × 200 ซม.

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 250 บาท

 
อัตราค่าบริการ:

(0.1-99.9 กม.): +13 บาท/กม.
(100-149.9 กม.): +9.5 บาท/กม.
(150-499.9 กม.): +9 บาท/กม.
(500 กม.ขึ้นไป): +8.5 บาท/กม.

*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

 
รถกระบะตู้ทึบ
น้ำหนักไม่เกิน:

1,100 กก.

ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

210 × 170 × 170 ซม.

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 290 บาท

อัตราค่าบริการ:

(0.1-99.9 กม.): +13 บาท/กม.
(100-149.9 กม.): +10 บาท/กม.
(150-499.9 กม.): +9.5 บาท/กม.
(500 กม.ขึ้นไป): +9 บาท/กม.

*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

 
 
รถกระบะโครงเหล็กสูง
น้ำหนักไม่เกิน:

1,100 กก.

 

ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส):

210 × 170 × 170 ซม.

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้นที่ 360 บาท 

 
อัตราค่าบริการ:

(0-50 กม.): +14 บาท/กม.
(50.1-100 กม.): +13.5 บาท/กม.
(100.1-150 กม.): +10 บาท/กม.
(150.1-500 กม.): +9.5 บาท/กม.
(500 กม.ขึ้นไป): +9 บาท/กม.

*ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

 
 

อัตราค่าบริการเสริม

รถมอเตอร์ไซค์
บริการช่วยซื้อ (1-2,000 บาท): 15 บาท
ไป-กลับ: 70 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท
กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท
วางบิลเดินเอกสาร: 20 บาท
ฝากส่ง(ไปรษณีย์, รถตู้): 30 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถเก๋ง 4 ประตู
ไป-กลับ: 250 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 50 บาท
บริการช่วยซื้อ และยกของ (1-6,000 บาท): 120 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถ 5 ประตู
ไป-กลับ: 250 บาท
พิ่มจุดส่งของ: 30 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 100 บาท
บริการช่วยซื้อ และยกของ (1-6,000 บาท): 120 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถเอสยูวี
ไป-กลับ: 250 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 100 บาท
บริการช่วยซื้อ และยกของ (1-6,000 บาท): 120 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถกระบะ
ไป-กลับ: 300 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท

รถกระบะตู้ทึบ
ไป-กลับ: 300 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท
ความสูงพิเศษ 1.9 เมตร(ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท
ความยาวพิเศษ 2 เมตร(ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ+ผู้ช่วย: 300 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถกระบะโครงเหล็กสูง
ไป-กลับ: 300 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท
ความสูงพิเศษ 1.9 เมตร
(ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท
ความยาวพิเศษ 2 เมตร
(ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ+ผู้ช่วย: 350 บาท
เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน): 200 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาทค่าบริการเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา)
(00:00-06:59 น.)
รถ 5 ประตู: 200 บาท
รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท
รถเอสยูวี : 200 บาท

(00:00-03:59 น.)

รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท
รถกระบะ: 200 บาท

ค่าบริการรอเกินเวลา*
*นับจากเวลาที่คนขับ ไปถึงจุดนัด
กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ชั่วโมงแรก (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)
รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถเก๋ง 4 ประตู: 100 บาท
รถ 5 ประตู: 100 บาท
รถเอสยูวี: 100 บาท
รถกระบะ: 100 บาท
รถกระบะตู้ทึบ: 100 บาท
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 100 บาท

ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)
รถมอเตอร์ไซค์: 100 บาท/ชม.
รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
รถเอสยูวี: 200 บาท/ชม.
รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท/ชม.
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท/ชม.

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง*
เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.
รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถเก๋ง 4 ประตู: 99 บาท
รถ 5 ประตู: 130 บาท
รถเอสยูวี: 160 บาท
รถกระบะ: 250 บาท
รถกระบะตู้ทึบ: 290 บาท
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 360 บาท

เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป
รถมอเตอร์ไซค์ / รถเก๋ง 4 ประตู / รถ 5 ประตู / รถเอสยูวี / รถกระบะ / รถกระบะตู้ทึบ / รถกระบะโครงเหล็กสูง: ชำระ 50% (เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่น้อยกว่าค่าบริการเริ่มต้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ)

วิธีการขอใบกำกับภาษี

ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี
ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี

acct-01(resize)-01-01-1

 

เงื่อนไข :
1. เฉพาะลูกค้าเงินสดเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับฯ ให้ ในกรณีที่งานขนส่งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
3. บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับฯ ให้ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในเลขที่งานขนส่งเท่านั้น

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่-อีเมล์สำหรับส่งเอกสาร (ลูกค้าธุรกิจ)

1. แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่กิจการ
2. แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
3. แจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม อีเมล์ จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องการขนส่งสินค้า?

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น แล้วเรียกใช้งานได้เลย!