อัตราค่าบริการ

icn_banner_vehicle
เลือกจังหวัด :
TITLE
ราคาเริ่มต้น:
ราคาต่อระยะทาง:
ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
สินค้าที่เหมาะสม:
หมายเหตุ:
มอเตอร์ไซค์
ราคาเริ่มต้น:
33 บาท
ราคาต่อระยะทาง:

(0-6 กม.) : +7.2 บาท/กม.

(6-12 กม.) : +4.8 บาท/กม.

(12-20 กม.) : +9 บาท/กม.

(20-30 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(30 กม. ขึ้นไป) : +14 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
null
น้ำหนักไม่เกิน:
20 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
50 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
อาหาร-เครื่องดื่ม, เอกสาร, พัสดุ
หมายเหตุ:
null
รถเก๋ง 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

79 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

(0-10 กม.) : +9 บาท/กม.

(10-39 กม.) : +8.5 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 72 บาท

(0-10 กม.) : +8 บาท/กม.

(10-150 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(>150 กม.) : +6.5 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
90 ซม. x 100 ซม. x 70 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:

เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถ 5 ประตู, รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และ รถกระบะ 4 ประตู จะสามารถรับงานของ รถเก๋ง 4 ประตู ได้ด้วย

รถ 5 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

99 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 90 บาท

+8 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
200 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
110 ซม. x 110 ซม. x 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:

เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และ รถกระบะ 4 ประตู จะสามารถรับงานของ รถ 5 ประตู ได้ด้วย

รถยนต์อเนกประสงค์
ราคาเริ่มต้น:

119 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 109 บาท

+8 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
300 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
130 ซม. × 160 ซม. × 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถกระบะ และ รถกระบะ 4 ประตู จะสามารถรับงานของ รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ได้ด้วย
รถกระบะ
ราคาเริ่มต้น:

159 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
ราคาเดียวกันกับด้านบน
น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
170 ซม. x 180 ซม. x 90 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove
รถกระบะ 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

159 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
ราคาเดียวกันกับด้านบน
น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
150 ซม. x 140 ซม. x 50 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:

เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถกระบะ จะสามารถรับงานของ รถกระบะ 4 ประตู ได้ด้วย

**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove

รถกระบะตู้ทึบ
ราคาเริ่มต้น:

199 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

ราคาเดียวกันกับด้านบน

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):

170 ซม. x 180 ซม. x 170 ซม.

 

*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และบริการเสริมยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)

สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove
รถกระบะโครงเหล็กสูง
ราคาเริ่มต้น:

360 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+14 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 330 บาท

+13 บาท /กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):

170 ซม. x 180 ซม. x 170 ซม.

 

*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และบริการเสริมยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)

สินค้าที่เหมาะสม:
ผัก-ผลไม้(ลัง), อุปกรณ์ก่อสร้าง, ต้นไม้-ดอกไม้(กระถาง)
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove
รถ 4 ล้อจัมโบ้
ราคาเริ่มต้น:

450 บาท

ราคาต่อระยะทาง:

+15 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
ราคาเดียวกันกับด้านบน
น้ำหนักไม่เกิน:
2,400 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
180 ซม. x 300 ซม. x 200 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ผัก-ผลไม้(ลัง), อุปกรณ์ก่อสร้าง, ต้นไม้-ดอกไม้(กระถาง)
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove

ค่าบริการเสริม

มอเตอร์ไซค์
ไป-กลับ: 70 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท

กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท

เดินเอกสาร: 20 บาท

ฝากส่ง (ไปรษณีย์, รถตู้): 30 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถเก๋ง 4 ประตู

ไป-กลับ: 250 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 50 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

 

รถ 5 ประตู และรถเอสยูวี
ไป-กลับ: 250 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 100 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท


รถกระบะ และรถกระบะ 4 ประตู

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

ส่งเอกสารคืน (ในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน): 80 บาท


รถกระบะตู้ทึบ

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

สูงพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

ยาวพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

บริการยกของโดยคนขับ และผู้ช่วย 1 คน: 300 บาท*

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

ส่งเอกสารคืน (ในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน): 80 บาท

รถเข็น: 0 บาท 


รถกระบะโครงเหล็ก

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

สูงพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

ยาวพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

บริการยกของโดยคนขับ และผู้ช่วย 1 คน: 350 บาท*

เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน): 200 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

ส่งเอกสารคืน (ในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน): 80 บาท

 

รถ 4 ล้อจัมโบ้

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

บริการยกของโดยคนขับ และผู้ช่วย 1 คน: 350 บาท*

 

หมายเหตุ:

*เงื่อนไขการให้บริการเสริมช่วยยกสินค้าโดยคนขับ และผู้ช่วยคนขับ
(1) บริการยกของโดยคนขับ
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 25 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ซม.

- มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)
(2) บริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 50 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ซม.

- มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)

 

*กรณีที่ลูกค้ามีการยกสินค้าเองทั้งที่จุดรับ-จุดส่ง และไม่ได้เพิ่มบริการเสริมช่วยยก คนขับสามารถรอลูกค้า ยกสินค้าจนแล้วเสร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ไม่เกิน 25 นาที แต่หากเกินกว่านั้นจะมีการคิดค่ารอตามเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา)

เวลา 00:00-05:59 น.

 • มอเตอร์ไชค์: 20 บาท
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท
 • รถเอสยูวี : 200 บาท

เวลา 00:00-03:59 น.

 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท
 • รถกระบะ: 200 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 200 บาท

 

ค่าบริการรอเกินเวลา (นับจากเวลาที่คนขับไปถึงจุดนัด

กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ชั่วโมงแรก (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 100 บาท
 • รถ 5 ประตู: 100 บาท
 • รถเอสยูวี: 100 บาท
 • รถกระบะ: 100 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 100 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 100 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 100 บาท
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 100 บาท

ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 100 บาท/ชม.
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถเอสยูวี: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท/ชม.
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 200 บาท /ชม.

 

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง

เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 79 บาท
 • รถ 5 ประตู: 99 บาท
 • รถเอสยูวี: 119 บาท
 • รถกระบะ: 159 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 159 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 199 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 360 บาท
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 450 บาท

เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป (ทุกประเภทรถ)

 • ชําระ 50% (เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่น้อยกว่า ค่าบริการเริ่มต้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ)
TITLE
ราคาเริ่มต้น:
ค่าบริการต่อระยะทาง:
ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
สินค้าที่เหมาะสม:
หมายเหตุ:
มอเตอร์ไซค์
ราคาเริ่มต้น:
33 บาท
ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-6 กม.) : +7.2 บาท/กม.

(6-12 กม.) : +4.8 บาท/กม.

(12-20 กม.) : +9 บาท/กม.

(20-30 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(30 กม. ขึ้นไป) : +14 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

null

น้ำหนักไม่เกิน:
20 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
50 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
อาหาร-เครื่องดื่ม, เอกสาร, พัสดุ
หมายเหตุ:
null
รถเก๋ง 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

79 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-10 กม.) : +9 บาท/กม.

(10-39 กม.) : +8.5 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 72 บาท

(0-10 กม.) : +8 บาท/กม.

(10-150 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(>150 กม.) : +6.5 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
90 ซม. x 100 ซม. x 70 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:

เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถ 5 ประตู, รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และรถกระบะ 4 ประตู จะสามารถรับงานของ รถเก๋ง 4 ประตู ได้ด้วย

รถ 5 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

99 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 90 บาท

+8 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
200 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
110 ซม. x 110 ซม. x 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:

เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และ รถกระบะ 4 ประตู จะสามารถรับงานของ รถ 5 ประตู ได้ด้วย

รถยนต์อเนกประสงค์
ราคาเริ่มต้น:

119 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 109 บาท

+8 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
300 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
130 ซม. × 160 ซม. × 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:

เพื่อให้การขนส่งของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และราบรื่น รถกระบะ และ รถกระบะ 4 ประตู จะสามารถรับงานของ รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ได้ด้วย

รถกระบะ
ราคาเริ่มต้น:

159 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
ราคาเดียวกันกับด้านบน
น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
170 ซม. x 180 ซม. x 90 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove
รถกระบะตู้ทึบ
ราคาเริ่มต้น:

199 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
ราคาเดียวกันกับด้านบน
น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):

170 ซม. x 180 ซม. x 170 ซม.

 

*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และบริการเสริมยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)

สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove
รถกระบะโครงเหล็กสูง
ราคาเริ่มต้น:

360 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+14 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**

เริ่มต้น 330 บาท

+13 บาท /กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):

170 ซม. x 180 ซม. x 170 ซม.

 

*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และบริการเสริมยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)

สินค้าที่เหมาะสม:
ผัก-ผลไม้(ลัง), อุปกรณ์ก่อสร้าง, ต้นไม้-ดอกไม้(กระถาง)
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove
รถ 4 ล้อจัมโบ้
ราคาเริ่มต้น:

450 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+15 บาท/กม.

ราคาสำหรับขนส่งระยะไกล (40 กม. ขึ้นไป)**
ราคาเดียวกันกับด้านบน
น้ำหนักไม่เกิน:
2,400 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
180 ซม. x 300 ซม. x 200 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ผัก-ผลไม้(ลัง), อุปกรณ์ก่อสร้าง, ต้นไม้-ดอกไม้(กระถาง)
หมายเหตุ:
**สามารถตรวจสอบราคาที่แม่นยำได้ที่แอปพลิเคชั่น Lalamove

ค่าบริการเสริม

มอเตอร์ไซค์
ไป-กลับ: 70 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท

กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท

เดินเอกสาร: 20 บาท

ฝากส่ง (ไปรษณีย์, รถตู้): 30 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถเก๋ง 4 ประตู

ไป-กลับ: 250 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 50 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

 

รถ 5 ประตู และรถเอสยูสวี
ไป-กลับ: 250 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 100 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท


รถกระบะ และรถกระบะ 4 ประตู

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

ส่งเอกสารคืน (ในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน): 80 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท


รถกระบะตู้ทึบ

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

สูงพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

ยาวพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

บริการยกของโดยคนขับ และผู้ช่วย 1 คน: 300 บาท*

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

ส่งเอกสารคืน (ในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน): 80 บาท

รถเข็น: 0 บาท


รถกระบะโครงเหล็ก

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

สูงพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

ยาวพิเศษ 2.1 เมตร: 100 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*

บริการยกของโดยคนขับ และผู้ช่วย 1 คน: 350 บาท*

เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน): 200 บาท

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) : 30 บาท

ส่งเอกสารคืน (ในรูปแบบจดหมายลงทะเบียน): 80 บาท

 

รถ 4 ล้อจัมโบ้

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

บริการยกของโดยคนขับ: 150 บาท

บริการยกของโดยคนขับ และผู้ช่วย 1 คน: 300 บาท*

 

หมายเหตุ:

*เงื่อนไขการให้บริการเสริมช่วยยกสินค้าโดยคนขับ และผู้ช่วยคนขับ
(1) บริการยกของโดยคนขับ
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 25 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ชม.

- มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)
(2) บริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 50 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ซม.

- มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)

 

*กรณีที่ลูกค้ามีการยกสินค้าเองทั้งที่จุดรับ-จุดส่ง และไม่ได้เพิ่มบริการเสริมช่วยยก คนขับสามารถรอลูกค้า ยกสินค้าจนแล้วเสร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ไม่เกิน 25 นาที แต่หากเกินกว่านั้นจะมีการคิดค่ารอตามเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา)

เวลา 00:00-05:59 น.

 • มอเตอร์ไชค์: 20 บาท
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท
 • รถเอสยูวี : 200 บาท

เวลา 00:00-03:59 น.

 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท
 • รถกระบะ: 200 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 200 บาท

 

ค่าบริการรอเกินเวลา (นับจากเวลาที่คนขับไปถึงจุดนัด

กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ชั่วโมงแรก (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 100 บาท
 • รถ 5 ประตู: 100 บาท
 • รถเอสยูวี: 100 บาท
 • รถกระบะ: 100 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 100 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 100 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 100 บาท

ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 100 บาท/ชม.
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถเอสยูวี: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท/ชม.
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 200 บาท /ชม.

 

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง

เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 79 บาท
 • รถ 5 ประตู: 99 บาท
 • รถเอสยูวี: 119 บาท
 • รถกระบะ: 159 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 159 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 199 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 360 บาท
 • รถ 4 ล้อจัมโบ้ : 450 บาท

เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป (ทุกประเภทรถ)

 • ชําระ 50% (เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่น้อยกว่า ค่าบริการเริ่มต้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ)
*หมายเหตุ: เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม

TH_additional_icon (2)
บริการขนส่งเหมาชั่วโมง

ขนส่งกี่จุด ก็จ่ายราคาเดียว! 
ลดเวลาเรียกงาน จ่ายถูกกว่ารายออเดอร์

icon_Jan2018-06
อัตราค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่ง
ในช่วงเวลาที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก

TH_additional_icon (7)
ใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้าทั่วไปขอใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล
ได้ผ่านทางแบบฟอร์มส่งคำขอใบเสร็จรับเงิน

ต้องการขนส่งสินค้า?

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น แล้วเรียกใช้งานได้เลย!