อัตราค่าบริการ

icn_banner_vehicle
เลือกจังหวัด :
TITLE
ราคาเริ่มต้น:
ค่าบริการต่อระยะทาง:
น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
สินค้าที่เหมาะสม:
หมายเหตุ:
มอเตอร์ไซค์
ราคาเริ่มต้น:
33 บาท
ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-6 กม.) : +7.2 บาท/กม.

(6-12 กม.) : +4.8 บาท/กม.

(12-20 กม.) : +9 บาท/กม.

(20-30 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(30 กม. ขึ้นไป) : +14 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
20 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
50 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
อาหาร-เครื่องดื่ม, เอกสาร, พัสดุ
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถเก๋ง 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

79 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-10 กม.) : +9 บาท/กม.

(10-100 กม.) : +8.5 บาท/กม.

(100-150 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(150-500 กม.) : +7 บาท/กม.

(500 กม. ขึ้นไป) : +6.5 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
  90 ซม. × 100 ซม. × 75 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถ 5 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

99 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+9 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
200 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
115 ซม. x 115 ซม. x 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถยนต์อเนกประสงค์
ราคาเริ่มต้น:

119 บาท (เฉพาะพื้นที่ให้บริการที่กำหนด)
160 บาท (นอกพื้นที่ให้บริการที่กำหนด)

ค่าบริการต่อระยะทาง:

ในพื้นที่ให้บริการที่กำหนด : +9 บาท/กม.

นอกพื้นที่ให้บริการที่กำหนด : +10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
300 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
130 ซม. × 160 ซม. × 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะ
ราคาเริ่มต้น:

179 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
170 ซม. x 180 ซม. x 90 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะ 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

179 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
150 ซม. x 180 ซม. x 90 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะตู้ทึบ
ราคาเริ่มต้น:

220 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):

170 ซม. x 210 ซม.* x 210 ซม.*


*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และ บริการเสริมความยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)

สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะโครงเหล็กสูง
ราคาเริ่มต้น:

360 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+14 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
170 ซม. x 210 ซม.* x 210 ซม.*

*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และ บริการเสริมความยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)
สินค้าที่เหมาะสม:
ผัก-ผลไม้(ลัง), อุปกรณ์ก่อสร้าง, ต้นไม้-ดอกไม้(กระถาง)
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์

ค่าบริการเสริม

มอเตอร์ไซค์
ไป-กลับ: 70 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท

กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท

บริการช่วยชื้อ (1-2,000 บาท): 15 บาท**

วางบิลเดินเอกสาร: 20 บาท

ฝากส่ง(ไปรษณีย์, รถตู้): 30 บาท

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถเก๋ง 4 ประตู, รถ 5 ประตู และรถเอสยูสวี
ไป-กลับ: 250 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 50 บาท*

บริการช่วยชื้อ และยกของ (1-6,000 บาท): 120 บาท**

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถกระบะ และรถกระบะ 4 ประตู

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*


รถกระบะตู้ทึบ

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

ความสูงพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

ความยาวพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*

บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน: 300 บาท*

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท


รถกระบะโครงเหล็ก

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

ความสูงพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

ความยาวพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*

บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน: 350 บาท*

เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน): 200 บาท

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

 

หมายเหตุ:

*เงื่อนไขการให้บริการเสริมช่วยยกสินค้าโดยคนขับ และผู้ช่วยคนขับ
(1) บริการยกของโดยคนขับ
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 25 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ชม. - มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)
(2) บริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 50 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ซม. - มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)

 

*กรณีที่ลูกค้ามีการยกสินค้าเองทั้งที่จุดรับ-จุดส่ง และไม่ได้เพิ่มบริการเสริมช่วยยกู คนขับสามารถรอลูกค้า ยกสินค้าจนแล้วเสร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ไม่เกิน 30 นาที แต่หากเกินกว่านั้นจะมีการคิดค่ารอตามเงื่อนไข

 

**เงื่อนไขการใช้บริการเสริมช่วยซื้อสินค้า
(1) เฉพาะซื้อสินค้าที่มีหน้าร้าน และสามารถออกใบเสร็จได้เท่านั้น
(2) กรณีที่คนขับไปถึงจุดต้นทางแต่พบว่าไม่มีหน้าร้าน และจําเป็นต้องยกเลิกงานนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา)

เวลา 00:00-05:59 น.

 • มอเตอร์ไชค์: 20 บาท
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท
 • รถเอสยูวี : 200 บาท

เวลา 00:00-03:59 น.

 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท
 • รถกระบะ: 200 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท

 

ค่าบริการรอเกินเวลา (นับจากเวลาที่คนขับไปถึงจุดนัด

กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ชั่วโมงแรก (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 100 บาท
 • รถ 5 ประตู: 100 บาท
 • รถเอสยูวี: 100 บาท
 • รถกระบะ: 100 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 100 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 100 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 100 บาท

ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 100 บาท/ชม.
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถเอสยูวี: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท/ชม.

 

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง

เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 79 บาท
 • รถ 5 ประตู: 99 บาท
 • รถเอสยูวี: 119 บาท
 • รถกระบะ: 179 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 179 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 220 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 360 บาท

เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป (ทุกประเภทรถ)

 • ชําระ 50 (เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่น้อยกว่า ค่าบริการเริ่มต้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ)
TITLE
ราคาเริ่มต้น:
ค่าบริการต่อระยะทาง:
น้ำหนักไม่เกิน:
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
สินค้าที่เหมาะสม:
หมายเหตุ:
มอเตอร์ไซค์
ราคาเริ่มต้น:
33 บาท
ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-6 กม.) : +7.2 บาท/กม.

(6-12 กม.) : +4.8 บาท/กม.

(12-20 กม.) : +9 บาท/กม.

(20-30 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(30 กม. ขึ้นไป) : +14 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
20 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
50 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
อาหาร-เครื่องดื่ม, เอกสาร, พัสดุ
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถเก๋ง 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

79 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-10 กม.) : +9 บาท/กม.

(10-100 กม.) : +8.5 บาท/กม.

(100-150 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(150-500 กม.) : +7 บาท/กม.

(500 กม. ขึ้นไป) : +6.5 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
  90 ซม. × 100 ซม. × 75 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถ 5 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

99 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-100 กม.) : +9 บาท/กม.

(100-150 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(150-500 กม.) : +7 บาท/กม.

(500 กม. ขึ้นไป) : +6.5 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
200 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
115 ซม. x 115 ซม. x 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถยนต์อเนกประสงค์
ราคาเริ่มต้น:

119 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

(0-100 กม.) : +9 บาท/กม.

(100-150 กม.) : +7.5 บาท/กม.

(150-500 กม.) : +7 บาท/กม.

(500 กม. ขึ้นไป) : +6.5 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
300 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
130 ซม. × 160 ซม. × 80 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
ดอกไม้-ผลไม้, เค้ก, ลูกโป่ง, อาหารกล่องจำนวนมาก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะ
ราคาเริ่มต้น:

179 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
170 ซม. x 180 ซม. x 90 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะ 4 ประตู
ราคาเริ่มต้น:

179 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
150 ซม. x 180 ซม. x 90 ซม.
สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะตู้ทึบ
ราคาเริ่มต้น:

220 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+10 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):

170 ซม. x 210 ซม.* x 210 ซม.*


*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และ บริการเสริมความยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)

สินค้าที่เหมาะสม:
เฟอร์นิเจอร์, ขนของออกบูธ, ย้ายบ้าน-คอนโด-ออฟฟิศขนาดเล็ก
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์
รถกระบะโครงเหล็กสูง
ราคาเริ่มต้น:

360 บาท

ค่าบริการต่อระยะทาง:

+14 บาท/กม.

น้ำหนักไม่เกิน:
1,100 กิโลกรัม
ขนาดปกติ (ก x ย x ส):
170 ซม. x 210 ซม.* x 210 ซม.*

*ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และ บริการเสริมความยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)
สินค้าที่เหมาะสม:
ผัก-ผลไม้(ลัง), อุปกรณ์ก่อสร้าง, ต้นไม้-ดอกไม้(กระถาง)
หมายเหตุ:
เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์

ค่าบริการเสริม

มอเตอร์ไซค์
ไป-กลับ: 70 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท

กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท

บริการช่วยชื้อ (1-2,000 บาท): 15 บาท**

วางบิลเดินเอกสาร: 20 บาท

ฝากส่ง(ไปรษณีย์, รถตู้): 30 บาท

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถเก๋ง 4 ประตู, รถ 5 ประตู และรถเอสยูสวี
ไป-กลับ: 250 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 30 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 50 บาท*

บริการช่วยชื้อ และยกของ (1-6,000 บาท): 120 บาท**

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

รถกระบะ และรถกระบะ 4 ประตู

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*


รถกระบะตู้ทึบ

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

ความสูงพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

ความยาวพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*

บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน: 300 บาท*

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท


รถกระบะโครงเหล็ก

ไป-กลับ: 300 บาท

เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท

ความสูงพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

ความยาวพิเศษ 2.1 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร): 100 บาท

บริการช่วยยกของโดยคนขับ: 150 บาท*

บริการช่วยยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน: 350 บาท*

เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน): 200 บาท

เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) : 30 บาท

 

หมายเหตุ:

*เงื่อนไขการให้บริการเสริมช่วยยกสินค้าโดยคนขับ และผู้ช่วยคนขับ
(1) บริการยกของโดยคนขับ
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 25 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ชม. - มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)
(2) บริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน
- สินค้าต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 50 กก.ต่อชิ้น และความยาวโดยรอบไม่เกิน 150 ซม. - มีการยกสินค้าจากจุดรับ-จุดส่งไปที่รถมากกว่า 1 รอบ
- จุดรับ-ส่งไม่มีลิฟท์ให้บริการ (ยกสินค้าไม่เกิน 1 รอบ แต่ขึ้นไปที่จุดรับ-จุดส่งที่ชั้น 3 เป็นต้นไป)
- ค่ารอ (เริ่มนับตั้งแต่คนขับไปถึงจุดรับ-จุดส่ง จนถึงคนขับได้นําสินค้าชิ้นแรกขึ้นรถ-ลงรถ)

 

*กรณีที่ลูกค้ามีการยกสินค้าเองทั้งที่จุดรับ-จุดส่ง และไม่ได้เพิ่มบริการเสริมช่วยยกู คนขับสามารถรอลูกค้า ยกสินค้าจนแล้วเสร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ไม่เกิน 30 นาที แต่หากเกินกว่านั้นจะมีการคิดค่ารอตามเงื่อนไข

 

**เงื่อนไขการใช้บริการเสริมช่วยซื้อสินค้า
(1) เฉพาะซื้อสินค้าที่มีหน้าร้าน และสามารถออกใบเสร็จได้เท่านั้น
(2) กรณีที่คนขับไปถึงจุดต้นทางแต่พบว่าไม่มีหน้าร้าน และจําเป็นต้องยกเลิกงานนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา)

เวลา 00:00-05:59 น.

 • มอเตอร์ไชค์: 20 บาท
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท
 • รถเอสยูวี : 200 บาท

เวลา 00:00-03:59 น.

 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท
 • รถกระบะ: 200 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท

 

ค่าบริการรอเกินเวลา (นับจากเวลาที่คนขับไปถึงจุดนัด

กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ชั่วโมงแรก (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 100 บาท
 • รถ 5 ประตู: 100 บาท
 • รถเอสยูวี: 100 บาท
 • รถกระบะ: 100 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 100 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 100 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 100 บาท

ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป (รวมการรอใน 25 นาทีแรก)

 • รถมอเตอร์ไชค์: 100 บาท/ชม.
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถเอสยูวี: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะ 4 ประตู: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะตู้ทึบ: 200 บาท/ชม.
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 200 บาท/ชม.

 

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง

เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.

 • รถมอเตอร์ไชค์: 50 บาท
 • รถเก๋ง 4 ประตู: 79 บาท
 • รถ 5 ประตู: 99 บาท
 • รถเอสยูวี: 119 บาท
 • รถกระบะ: 179 บาท
 • รถกระบะ 4 ประตู: 179 บาท
 • รถกระบะตู้ทึบ: 220 บาท
 • รถกระบะโครงเหล็กสูง: 360 บาท

เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป (ทุกประเภทรถ)

 • ชําระ 50 (เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น แต่ไม่น้อยกว่า ค่าบริการเริ่มต้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ)
*หมายเหตุ: เนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สถานการณ์การจราจร จำนวนออเดอร์ที่เข้ามา ความพร้อมในการจัดส่งสินค้าของคนขับรถร่วม ค่าผ่านทางที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและอื่นๆ ดังนั้นค่าบริการขนส่งอาจมีความแตกต่างกันไป โดยราคาค่าบริการที่แสดงในระยะเวลาที่เรียกใช้บริการนั้นอาจจะไม่เท่ากันหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของออเดอร์

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม

TH_additional_icon (2)
บริการขนส่งเหมาชั่วโมง

ขนส่งกี่จุด ก็จ่ายราคาเดียว! 
ลดเวลาเรียกงาน จ่ายถูกกว่ารายออเดอร์

icon_Jan2018-06
อัตราค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่ง
ในช่วงเวลาที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก

TH_additional_icon (7)
ใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้าทั่วไปขอใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล
ได้ผ่านทางแบบฟอร์มส่งคำขอใบเสร็จรับเงิน

ต้องการขนส่งสินค้า?

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น แล้วเรียกใช้งานได้เลย!