091121-ตารางราคาเหมา-EDM

เปิดให้ใช้บริการ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

พื้นที่ใช้บริการ, ชั่วโมงให้บริการ และค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในราคาเหมา

พื้นที่ให้บริการ
กรุงเทพและปริมณฑล โดยมีระยะทางขนส่งในระบบไม่เกิน 100 กม.* และไม่จำกัดจุดรับ-ส่งสินค้า
*
กรณีระยะทางขนส่งในระบบมากกว่า 100 กม. คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม +0.1 บาท/กม.


ชั่วโมงให้บริการ
- ใช้บริการเหมา 4 ชม. : ขนส่ง 4 ชม. ไม่มีเวลาพัก
- ใช้บริการเหมา 9 ชม. : ขนส่ง 8 ชม. คนขับพัก 1 ชม.


ค่าใช้จ่ายที่ไม่นับรวมในราคาเหมา
- ค่าทางด่วน
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าล่วงเวลา
- บริการเสริมอื่นที่นอกเหนือจากระบุ ได้แก่ บริการวางบิล เดินเอกสาร, บริการฝากส่งไปรษณีย์, บริการรถมีกล่องบรรจุอาหาร, ไป-กลับ และบริการยกของโดยคนขับ (1 คน)  โดยหากต้องการใช้บริการเสริมนอกเหนือจากบริการเสริมข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเสริมเพิ่มเติม
*ค่าน้ำมันนับรวมในราคาเหมาแล้ว

อัตราค่าธรรมเนียมขนส่งเกินเวลา

อัตราค่าธรรมเนียมขนส่งเกินเวลา 4 ชั่วโมง*
*เริ่มคิดค่าธรรมเนียมขนส่งเกินเวลาตั้งแต่ 4 ชม. 15 นาทีเป็นต้นไป ดังนี้

ชั่วโมง ที่ 5-10
รถมอเตอร์ไซค์: 110 บาท/ชม.
รถเก๋ง 4 ประตู: 130 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 130 บาท/ชม.
รถเอสยูวี: 130 บาท/ชม.
รถกระบะ: 150 บาท/ชม.
รถกระบะตู้ทึบ: 150 บาท/ชม.
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 150 บาท/ชม.

10 ชั่วโมงเป็นต้นไป
รถมอเตอร์ไซค์: 220 บาท/ชม.
รถเก๋ง 4 ประตู: 260 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 260 บาท/ชม.
รถเอสยูวี: 260 บาท/ชม.
รถกระบะ: 300 บาท/ชม.
รถกระบะตู้ทึบ: 300 บาท/ชม.
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 300 บาท/ชม.อัตราค่าธรรมเนียมขนส่งเกินเวลา 9 ชั่วโมง*
*เริ่มคิดค่าธรรมเนียมขนส่งเกินเวลาตั้งแต่ 9 ชม. 15 นาทีเป็นต้นไป ดังนี้

ชั่วโมง ที่ 9-10
รถมอเตอร์ไซค์: 110 บาท/ชม.
รถเก๋ง 4 ประตู: 130 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 130 บาท/ชม.
รถเอสยูวี: 130 บาท/ชม.
รถกระบะ: 150 บาท/ชม.
รถกระบะตู้ทึบ: 150 บาท/ชม.
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 150 บาท/ชม.

10 ชั่วโมงเป็นต้นไป
รถมอเตอร์ไซค์: 220 บาท/ชม.
รถเก๋ง 4 ประตู: 260 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 260 บาท/ชม.
รถเอสยูวี: 260 บาท/ชม.
รถกระบะ: 300 บาท/ชม.
รถกระบะตู้ทึบ: 300 บาท/ชม.
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 300 บาท/ชม.

ค่าบริการเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา)

เวลา 00:00-06:59 น.
มอเตอร์ไซค์: 260 บาท
รถเก๋ง 4 ประตู: 260 บาท
รถ 5 ประตู: 260 บาท

รถเอสยูวี : 260 บาท


เวลา 00:00-03:59 น.
รถกระบะ: 260 บาท
รถกระบะตู้ทึบ: 260 บาท
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 260 บาท

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง

เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม.*
รถมอเตอร์ไซค์: 130 บาท
รถเก๋ง 4 ประตู: 390 บาท
รถ 5 ประตู: 390 บาท
รถเอสยูวี: 390 บาท
รถกระบะ: 650 บาท
รถกระบะตู้ทึบ: 650 บาท
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 650 บาท

*จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกงานในกรณีคนขับถึงจุดรับสินค้าต้นทางแล้ว

 


 

เรียกใช้งาน ล่วงหน้า 3 ชม.ขึ้นไป*
รถมอเตอร์ไซค์: 130 บาท
รถเก๋ง 4 ประตู: 390 บาท
รถ 5 ประตู: 390 บาท
รถเอสยูวี: 390 บาท
รถกระบะ: 650 บาท
รถกระบะตู้ทึบ: 650 บาท
รถกระบะโครงเหล็กสูง: 650 บาท

*รถมอเตอร์ไซค์ : ชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกงานเมื่อผู้เรียกใช้บริการยกเลิกงานก่อนถึงเวลาขนส่ง 1 ชม.หรือน้อยกว่า 1 ชม. 
**รถเก๋ง 4 ประตู, รถ 5 ประตู, รถเอสยูวี, รถกระบะ, รถกระบะตู้ทึบ และรถกระบะโครงเหล็กสูง : ชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกงานเมื่อผู้เรียกใช้บริการยกเลิกงานก่อนถึงเวลาขนส่ง 2 ชม.หรือน้อยกว่า 2 ชม. 

เรียกรถราคาเหมาเลย!

วิธีการเรียกใช้งาน
บริการขนส่งแบบเหมาชั่วโมง

S__46850194
1
ระบุจุดรับ-ส่งสินค้าที่ต้องการส่งทุกจุดให้ครบถ้วน
S__46850196
2
เลือกประเภทรถ (เหมา 4 ชม.)
S__46850197
3
หากต้องการเรียกงานเหมา 9 ชม. ให้เลือกบริการเสริม ‘ราคาเหมา 9 ชั่วโมง’
S__46850198
4
เรียกงานขนส่งได้เลย!
1
ระบุจุดรับ-ส่งสินค้าที่ต้องการส่งทุกจุดให้ครบถ้วน
2
เลือกประเภทรถ (เหมา 4 ชม.)
3
หากต้องการเรียกงานเหมา 9 ชม. ให้เลือกบริการเสริม ‘ราคาเหมา 9 ชั่วโมง’
4
เรียกงานขนส่งได้เลย!

ต้องการขนส่งสินค้า?

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น แล้วเรียกใช้งานได้เลย!