TIẾNG VIỆT

Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn

 • TIẾNG VIỆT
 • English
 • Gia nhập cộng đồng Shipper Công Nghệ Lalamove

  driver_im-1

  Hợp Tác Cùng Lalamove

  Driver_icon-01

  Thu nhập hấp dẫn

  Driver_icon-02

  Công việc chủ động

  Driver_icon-03

  Thời gian linh động

  4 Bước Đơn Giản Để Nhận & Giao Hàng Với
  Ứng dụng Lalamove Driver

  b1-3

  Bước 1 - Nhận đơn hàng

  Lựa chọn đơn hàng phù hợp với lộ trình, thời gian & phương tiện của bạn

  b2-1

  Bước 2 - Kiểm tra đơn hàng

  Kiểm tra địa chỉ & thông tin giao hàng chi tiết, bao gồm các dịch vụ đi kèm, giá trị thu hộ (nếu có) & các ghi cú của khách hàng

  b3-1

  Bước 3 - Giao hàng

  Luôn ghi nhớ gọi trước cho khách hàng khi nhận & giao hàng. Lưu ý kiểm tra hàng hóa cần giao & giá trị thu hộ tương xứng

  b4-1

  Bước 4 - Hoàn thành đơn hàng

  Di chuyển đến vị trí trả hàng. Lưu ý kiểm tra cẩn thận hàng hóa & giá trị hoàn ứng (nếu có)