BIỂU PHÍ LALAMOVE

 
Motorcycle Giao hàng bằng xe máy  
Trọng lượng tối đa 30 KG
Kích thước giới hạn (Dài x Rộng x Cao) 40 cm × 40 cm × 40 cm
Phí tối thiểu 25,000 VND
Cước phí ban đầu 25,000 VND
Khoảng cách ban đầu 5 km
Phí sau 5km 5,000 VND mỗi km tiếp theo
  
Dịch vụ thu hộ**  
Giá trị thu hộ dưới 500,000 VND Miễn phí
Giá trị thu hộ dưới 1,000,000 VND + 5,000 VND
Giá trị thu hộ dưới 2,000,000 VND + 10,000 VND
Giá trị thu hộ dưới 3,000,000 VND + 15,000 VND

Phí thu thêm

 Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

CBD-01.png

Phụ phí
Phí buổi đêm* 5,000 VND mỗi chuyến
Phí ngày lễ* 5,000 VND mỗi chuyến
Thêm điểm dừng 5,000 VND mỗi điểm dừng
CBD-01.png Yêu cầu thêm
Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt Miễn phí
Giao hàng tận tay* 5,000 VND mỗi chuyến
Quay lại điểm nhận hàng* 25,000 VND mỗi điểm dừng
*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng