Bảng giá giao hàng Lalamove

icn_banner_vehicle
Bạn đang ở:
TITLE
Thời gian chuẩn
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Bảng giá giao hàng xe máy
Thời gian chuẩn

29 phút

Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

15,000đ /3km (Giá mới ưu đãi)

Cước tiếp theo

+4,000đ /km (Giá mới ưu đãi)

Giá mới áp dụng từ ngày 04/02/2022.

TITLE
Thời gian chuẩn
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Bảng giá giao hàng xe máy
Thời gian chuẩn

29 phút

Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

15,000đ /3km (Giá thử nghiệm mới*)

Cước tiếp theo

+4,000đ /km (Giá thử nghiệm mới*)

Xe Tải 3500kg
Thời gian chuẩn

-

Trọng lượng

16.77 CBM

Kích thước

4.3m x 1.9m x 2m

Cước ban đầu

590,000đ / 10km

Cước tiếp theo

11 - 30km    | +20,000đ/ km

31 - 50km   | +19,000đ/ km

51 - 100km | +18,000đ/ km

>100km      | +17,000đ/ km

TITLE
Thời gian chuẩn
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Bảng giá giao hàng xe máy
Thời gian chuẩn

29 phút

Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

Giá mới 16,000đ /3km

Cước tiếp theo

+5,000đ /km

You are in:
Bạn đang ở:
TITLE
Khối lượng
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu (4km)
4km-10km
10km-15km
15km-45km
Trên 45km
Khối lượng

500kg

Kích thước

1.4m x 1.5m x 0.5m

Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (4km)

150,000đ

4km-10km

+18,000đ /km

10km-15km

+13,000đ /km

15km-45km

+10,000đ /km

Trên 45km

+8,000đ /km

Khối lượng

500kg

Kích thước

1.7m x 1.2m x 1.2m

Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (4km)

150,000đ

4km-10km

+18,000đ /km

10km-15km

+13,000đ /km

15km-45km

+10,000đ /km

Trên 45km

+8,000đ /km

Khối lượng

1000kg

Kích thước

2.2m x 1.2m x 1.2m

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu (4km)

200,000đ

4km-10km

+21,000đ /km

10km-15km

+16,000đ /km

15km-45km

+11,000đ /km

Trên 45km

+9,000đ /km

Khối lượng

500kg

Kích thước

1.9m x 1.4m x 1.4m

Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (4km)

150,000đ

4km-10km

+18,000đ /km

10km-15km

+13,000đ /km

15km-45km

+10,000đ /km

Trên 45km

+8,000đ /km

Khối lượng

1000kg

Kích thước

3m x 1.6m x 1.6m

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu (4km)

200,000đ

4km-10km

+21,000đ /km

10km-15km

+16,000đ /km

15km-45km

+11,000đ /km

Trên 45km

+9,000đ /km

Khối lượng

2000kg

Kích thước

4.3m x 1.9m x 2m

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu (4km)

350,000đ

4km-10km

+22,000đ /km

10km-15km

+18,000đ /km

15km-45km

+12,000đ /km

Trên 45km

+10,000đ /km

Phụ phí

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

 

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10,000 VND / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5,000 VND / đơn hàng

Quay lại điểm nhận hàng

70% phí quãng đường của chiều đi

Thêm điểm dừng

+5,000 VND / đơn hàng

Giao hàng cồng kềnh (hàng quá cỡ so với kích thước và khối lượng tối đa)

- Kích thước: 60 x 50 x 60cm

- Khối lượng: từ 31 - 50kg

 

+10,000 VND/ đơn hàng

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng

 

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

 

Phí ngày lễ*

+20,000 VND / đơn hàng

Thêm điểm dừng

+20,000 VND / đơn hàng

Phụ phí giờ cao điểm (14h30-19h59)

+50,0000 VND/đơn hàng xe tải 500kg
+100,0000 VND/đơn hàng xe tải 1-2 tấn

 

Áp dụng cho dịch vụ Chuyển Nhà

Phương Tiện

Xe Tải 500kg

Xe Tải 1000kg/ Xe Van 1000kg

Xe Tải 2000kg

 

Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà

400,000 VND

450,000 VND

630,000 VND

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều

+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 

+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp

+ Thời gian chờ: 2 tiếng cho cả 2 chiều

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều

+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 

+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp

+ Thời gian chờ:2 tiếng cho cả 2 chiều

 

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều

+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 

+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp

+ Thời gian chờ:2 tiếng cho cả 2 chiều

 

Phí thu hộ

Giá trị thu hộ

Phí thu hộ

Dưới 1.000.000 VND

 + 3.000 VND

Từ 1.000.000 VND đến dưới 2.000.000 VND

+ 10.000 VND

Từ 2.000.000 VND  đến 3.000.000 VND

+ 20.000 VND

Trên 3.000.000 VND

Không hỗ trợ

 

Giá mới áp dụng từ ngày 04/02/2022.

Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 50,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 100,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 100,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 150,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 70,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 130,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 130,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 200,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 150,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 200,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 300,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 400,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+30,000 VND / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

+ 150,000 VND với xe tải 500kg
+ 200,000 VND với xe tải 1,000kg
+ 350,000 VND với xe tải 2,000kg

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300,000 VND

Phí chờ

+ 40,000 VND/giờ

 

** Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

*** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

TITLE
Khối lượng
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu (4km)
4km-10km
10km-15km
15km-50km
Trên 50km
Khối lượng

500kg

Kích thước
120cm x 100cm x 120cm
Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (4km)

145,000đ

4km-10km

+18,000đ /km

10km-15km

+12,000đ /km

15km-50km

+10,000đ /km

Trên 50km

 +8,000đ /km

Khối lượng

1000kg

Kích thước

210cm x 140cm x 150cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu (4km)

200,000đ

4km-10km

+21,000đ /km

10km-15km

+15,000đ /km

15km-50km

+11,000đ /km

Trên 50km

 +9,000đ /km

Khối lượng

2000kg

Kích thước

320cm x 170cm x 150cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu (4km)

320,000đ

4km-10km

+22,000đ /km

10km-15km

+18,000đ /km

15km-50km

+12,000đ /km

Trên 50km

+10,000đ /km

Phụ phí

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10,000 VND / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5,000 VND / đơn hàng

Phí giờ cao điểm (16h00 - 19h00)

+5,000 VND

Quay lại điểm nhận hàng

70% phí quãng đường của chiều đi

Thêm điểm dừng

+5,000 VND / đơn hàng

Giao hàng cồng kềnh (hàng quá cỡ so với kích thước và khối lượng tối đa)

- Kích thước: 60 x 50 x 60cm

- Khối lượng: từ 31 - 50kg

 

+10,000 VND / đơn hàng

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng

 

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

 

Phí ngày lễ*

+20,000 VND / đơn hàng

Thêm điểm dừng

+20,000 VND / đơn hàng

 

Áp dụng cho dịch vụ Chuyển Nhà

Phương Tiện

Xe Tải 500kg

Xe Tải 1000kg/ Xe Van 1000kg

Xe Tải 2000kg

 

Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà

450,000 VND

500,000 VND

680,000 VND

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều

+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 

+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp

+ Thời gian chờ: 2 tiếng cho cả 2 chiều

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều

+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 

+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp

+ Thời gian chờ:2 tiếng cho cả 2 chiều

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều

+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 

+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp

+ Thời gian chờ:2 tiếng cho cả 2 chiều

Phí thu hộ

 

  • Giá trị thu hộ dưới 2,000,000 VND: Miễn phí
  • Giá trị thu hộ dưới 3,000,000 VND: + 20,000 VND
  • Giá trị thu hộ trên 3,000,000 VND: Không hỗ trợ
Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 50,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 100,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 100,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 150,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 70,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 130,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 130,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 200,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 150,000 VND (1 lượt , tầng trệt)
+ 200,000 VND (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 300,000 VND (2 lượt, tầng trệt)
+ 400,000 VND (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hoá - Xe tải 3,500kg

+ 100,000 VND (2 lượt, bốc xếp lên thùng tải)

+ 250,000 VND (2 lượt, 1 tầng trệt)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+30,000 VND / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

+ 145,000 VND với xe tải 500kg
+ 200,000 VND với xe tải 1,000kg
+ 320,000 VND với xe tải 2,000kg

+ 50% phí quãng đường của chiều đi với xe tải 3,500kg

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300,000 VND

Phí chờ

+ 40,000 VND/giờ

 

** Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

*** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

TITLE
Khối lượng
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu (3km)
3km - 10km
10km - 25km
Trên 25km
Khối lượng

500kg

Kích thước

120cm x 100cm x 120cm

Số khối

1.2 CBM

Cước ban đầu (3km)

80,000đ

3km - 10km

+12,500đ/ km

10km - 25km

+11,500đ/ km

Trên 25km

+11,000đ/ km

Khối lượng

1000kg

Kích thước

220cm x 120cm x 120cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu (3km)

115,000đ

3km - 10km

+14,000đ/ km

10km - 25km

+13,000đ/ km

Trên 25km

+11,500đ/ km

Khối lượng

2000kg

Kích thước

320cm x 170cm x 150 cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu (3km)

260,000đ

3km - 10km

+15,000đ/ km

10km - 25km

+14,500đ/ km

Trên 25km

+13,000đ/ km

Phụ phí

Áp dụng đối với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10,000 VND / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5,000 VND / đơn hàng

Quay lại điểm nhận hàng

70% phí quãng đường của chiều đi

Thêm điểm dừng

+5,000 VNĐ / đơn 

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

Phí ngày lễ*

+20,000 VND / đơn

Thêm điểm dừng

+25,000 VND / điểm dừng cho đơn hàng xe tải 500kg

+50,000 VND/ điểm dừng cho đơn hàng xe tải 1000kg

+80,000 VND/ điểm dừng cho đơn hàng xe tải 2000kg

Phí giờ cao điểm (22h00 - 7h00)

+20,000 VND / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

50%

Phí thu hộ
  • Giá trị thu hộ dưới 2,000,000 VND: Miễn phí
  • Giá trị thu hộ dưới 3,000,000 VND: + 20,000 VND
  • Giá trị thu hộ trên 3,000,000 VND: Không hỗ trợ
Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 70,000 VND (1 điểm dừng)
+ 100,000 VND (2 điểm dừng)

+ 150,000 VND (3-4 điểm dừng)

+ 200,000 VND (5-7 điểm dừng)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 100,000 VND (1 điểm dừng)
+ 150,000 VND (2 điểm dừng)

+ 210,000 VND (3-4 điểm dừng)

+ 270,000 VND (5-7 điểm dừng)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 170,000 VND (1 điểm dừng)
+ 200,000 VND (2 điểm dừng)

+ 290,000 VND (3-4 điểm dừng)

+360,000 VND (5-7 điểm dừng)

Hủy đơn

+30,000 VND / đơn hàng

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300,000 VND

Phí chờ

+ 40,000 VND/giờ

You are in:

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.