Dasar Privasi

Kemas kini terakhir 15 November 2023

 

1. Pengenalan

1.1 Polisi Privasi ini menerangkan cara Lalamove bersama syarikat gabungannya (dirujuk sebagai "kami" dan "Lalamove") mengumpul, memegang, memproses, memindahkan dan menggunakan data peribadi anda serta hak anda berkenaan dengan pemprosesan data peribadi. Untuk tujuan Polisi Privasi ini, Lalamove bermaksud entiti tertentu yang menyediakan Perkhidmatan untuk anda pada tarikh anda menerima Polisi Privasi ini. (Sila lihat senarai semua entiti Lalamove dalam LAMPIRAN 2).

1.2 Polisi Privasi ini berkaitan dengan data peribadi berikut yang kami kumpulkan mengenai anda apabila anda menggunakan atau mengakses aplikasi web kami, aplikasi mudah alih (dirujuk bersama sebagai "Aplikasi") dan laman web kami di https://www.lalamove.com/ms-my/

1.3 Kami mengendalikan Aplikasi dan laman web untuk bertindak sebagai platform untuk menghubungkan pengguna platform kami kepada pemandu, termasuk individu yang menggunakan mod pengangkutan lain, dan untuk membantu memudahkan pemandu tersebut menyediakan perkhidmatan penghantaran atas permintaan dan perkhidmatan pembelian ("Perkhidmatan"). Aplikasi dan Perkhidmatan kami direka terutamanya untuk orang dewasa. Kami tidak akan mengumpul data peribadi kanak-kanak bawah umur dengan sengaja (iaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun, atau umur minimum yang setara untuk kapasiti penuh undang-undang dalam bidang kuasa yang berkenaan) melainkan data tersebut telah diberikan dengan kebenaran terlebih dahulu daripada orang yang berkenaan (iaitu seseorang yang mempunyai tanggungjawab ibubapa terhadap kanak-kanak di bawah umur). Sekiranya anda sebagai orang yang berkenaan mendedahkan data peribadi kanak-kanak bawah umur di bawah tanggungjawab ibubapa anda kepada kami, anda dengan ini bersetuju dengan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi bawah umur tersebut dan menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi Privasi ini. Jika kami dimaklumkan tentang apa-apa pengumpulan data peribadi daripada kanak-kanak bawah umur tanpa kebenaran orang yang mempunyai tanggungjawab ibubapa ke atas kanak-kanak bawah umur tersebut, kami akan memadamkan data peribadi tersebut.

1.4 Polisi Privasi ini terpakai pada data peribadi (dirujuk bersama sebagai “anda”):

1.4.1 Pelawat: individu yang melawati laman web kami atau memuat turun atau mengakses Aplikasi tanpa menjadi Pengguna seperti yang ditakrifkan di bawah;

1.4.2 Pengguna: individu yang: (i) menggunakan, meminta atau menerima Perkhidmatan; (ii) menghubungi kami melalui laman web kami, Aplikasi atau melalui telefon atau cara komunikasi lain; (iii) menyertai peraduan atau pertandingan kami; atau (iv) melanggan kemas kini atau blog kami;

1.4.3 Ejen: wakil pelanggan korporat atau rakan kongsi perniagaan kami seperti pemilik, pengurus, pemimpin atau wakil flit lain; dan

1.4.4 Pemandu: individu yang menyediakan atau mengemukakan permohonan kepada kami untuk menyediakan Perkhidmatan melalui Aplikasi kami secara individu atau melalui syarikat rakan kongsi, sama ada berjaya mendaftar sebagai pemandu Lalamove atau tidak selepas itu.

1.5 Sila baca Polisi Privasi ini dan fahaminya sebelum menggunakan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami.

 

2. Sumber Data Peribadi

2.1 Apabila anda melawati laman web, mengakses atau menggunakan Aplikasi dan Perkhidmatan kami, kami berkemungkinan akan meminta anda memberikan data peribadi anda. Jika anda tidak memberikan data yang berkaitan, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan kami kepada anda atau menjawab sebarang pertanyaan yang anda mungkin ada. Sebagai contoh, anda mungkin tidak dapat meminta perkhidmatan penghantaran melalui laman web atau Aplikasi kami.

2.2 Kami mengumpul dan memproses data peribadi:

2.2.1 yang diberikan oleh anda terus kepada kami, seperti semasa penciptaan akaun melalui Aplikasi kami, penyertaan anda ke dalam pertandingan, peraduan dan aktiviti promosi kami, melanggan blog atau kemas kini kami, atau menghantar surat-menyurat kepada kami melalui laman web kami, Aplikasi atau melalui telefon;

2.2.2 yang dijana semasa anda menggunakan laman web, Perkhidmatan dan Aplikasi kami. Sebagai contoh, kami boleh mengumpul alamat IP dan maklumat peranti anda apabila anda melawati laman web kami.

2.2.3 yang kami peroleh daripada pihak ketiga (seperti ejen pihak ketiga, Pengguna lain, pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan kami). Sebagai contoh, ejen pihak ketiga kami boleh memberikan pengesahan tambahan dan maklumat latar belakang Pemandu kepada kami, Pengguna lain boleh memberikan nama dan nombor telefon anda kepada kami semasa menempah kenderaan untuk anda.

2.3 Kami juga boleh mengumpul data peribadi melalui kit pembangunan perisian (“SDK”) yang digunakan dalam menyediakan Perkhidmatan.

2.4 Kami juga boleh mengumpul data peribadi daripada Pemandu yang menyertai Program Rujukan Pemandu kami dan Kempen Pemandu (“Program Pemandu”) setakat yang berkenaan dalam memproses permintaan Pemandu untuk menyertai atau menyertai Program Pemandu.

3. Apakah data peribadi yang kami kumpulkan berkaitan anda?

3.1 Data peribadi yang kami kumpulkan berkaitan anda akan termasuk data berikut:

3.1.1 daripada Pelawat:

3.1.1.1 Alamat IP atau pengecam peranti unik lain; dan

3.1.1.2 penggunaan laman web atau Aplikasi kami.

3.1.2 daripada Pengguna:

3.1.2.1 nama;

3.1.2.2 alamat e-mel;

3.1.2.3 nombor telefon;

3.1.2.4 alamat;

3.1.2.5 surat-menyurat dengan kami;

3.1.2.6 Alamat IP atau pengecam peranti unik lain;

3.1.2.7 maklumat pembayaran dan perbankan;

3.1.2.8 geolokasi;

3.1.2.9 Maklumat profil pengguna, termasuk butiran log masuk dan kata laluan, gambar profil, laluan yang tersimpan, keutamaan bahasa, butiran pemandu yang digemari, maklum balas, penilaian, pujian, butiran pesanan, jenis perkhidmatan yang digunakan dan maklumat perujuk dan yang dirujuk program rujukan yang disertai oleh Pengguna;

3.1.2.10 penggunaan Aplikasi atau data lain yang berkenaan; dan

3.1.2.11 data peribadi yang dimasukkan secara sukarela oleh Pengguna dalam kotak teks bebas apabila menggunakan Perkhidmatan kami.

3.1.3 daripada Ejen:
(1) nama;
(2) alamat e-mel;
(3) nama syarikat;
(4) nama jawatan;
(5) nombor telefon;
(6) industri perniagaan;
(7) alamat;
(8) surat-menyurat dengan kami;
(9) Alamat IP atau pengecam peranti unik lain;
(10) maklumat pembayaran dan perbankan;
(11) geolokasi;
(12) maklumat profil ejen (termasuk foto profil);
(13) penggunaan aplikasi atau data peribadi lain yang berkenaan; dan
(14) salinan kad pengenalan atau nombor pengenalan kebangsaan dan tarikh luput;

(3.1.4) daripada Pemandu:
(1) nama;
(2) nombor telefon;
(3) alamat e-mel;
(4) alamat rumah;
(5) surat-menyurat dengan kami;
(6) Alamat IP atau pengecam peranti unik lain;
(7) maklumat pembayaran dan perbankan;
(8) geolokasi;
(9) Maklumat profil pemandu, termasuk butiran log masuk dan kata laluan, gambar profil, gambar kenderaan, keutamaan bahasa, maklum balas, penilaian, pujian dan maklumat perujuk dan yang dirujuk program rujukan yang disertai oleh Pemandu;
(10) penggunaan aplikasi atau data peribadi lain yang berkenaan;
(11) nombor pengenalan lesen memandu dan tarikh luput;
(12) maklumat yang diperlukan untuk mengumpul dan membayar sebarang yuran;
(13) maklumat dan gambar kenderaan;
(14) maklumat insurans kenderaan;
(15) salinan kad pengenalan, nombor pengenalan negara, tarikh luput, dan gambar kad pengenalan;
(16) gambar wajah rakan penghantar dan data pengiktirafan wajah yang relevan yang diberikan secara sukarela oleh rakan penghantar semasa pengesahan; dan nombor pengenalan kebangsaan dan tarikh luput;
(17) tarikh lahir.

 

3.2 Kami hanya mengumpul data peribadi yang kami perlukan secara munasabah untuk digunakan berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Polisi Privasi ini. Kami tidak mengumpul data peribadi yang tidak diperlukan atau berlebihan.

 

4. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi anda?

4.1 Kami akan mengumpul, memproses, menyusun dan mengumpul data peribadi anda dalam bentuk:

(4.1.1) untuk Pelawat, Pengguna dan Ejen: 
(1) rekod maklumat profil;
(2) kenyataan, rekod dan laporan penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk rekod interaksi dengan perkhidmatan pelanggan;
(3) rekod pembayaran berkenaan dengan Perkhidmatan kami;
(4) rekod dan laporan penggunaan Aplikasi kami, termasuk laporan pepijat, pertandingan atau peraduan dan sesi log masuk;
(5) rekod sejarah sembang langsung anda dan maklum balas dan penilaian kepada Pemandu;

(4.1.2) untuk Pemandu:
(1) rekod maklumat profil;
(2) rekod dan laporan penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk rekod interaksi dengan perkhidmatan pelanggan, operasi Pemandu, Ejen luar dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga;
(3) rekod pembayaran berkenaan dengan Perkhidmatan kami;
(4) rekod dan laporan penggunaan Aplikasi kami, termasuk laporan pepijat, pertandingan atau peraduan dan sesi log masuk;
(5) laporan sejarah sembang langsung dan maklum balas daripada Pengguna dan Ejen;
(6) rekod penghantaran dan prestasi anda; dan
(7) rekod kenderaan anda, permit memandu, insurans kenderaan dan lesen kenderaan anda.

4.2 Kami akan memproses data peribadi anda untuk tujuan berikut

(4.2.1) Pelawat, Pengguna dan Ejen:
(1) untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami seperti:
(a) mencipta, mengemas kini dan menyelenggara akaun anda yang berdaftar dengan kami;
(b) membolehkan pengangkutan dan penghantaran;
(c) menjejaki penghantaran; dan
(d) menawarkan, memproses atau memudahkan pembayaran untuk penghantaran atau Perkhidmatan kami.

(4.3) untuk memantau penggunaan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami;

(4.4) untuk membantu mengekalkan keselamatan dan integriti

Perkhidmatan kami dan mencegah jenayah dan penipuan;

(4) untuk memperibadikan pengalaman anda pada Aplikasi kami: mengenal pasti keutamaan dan tingkah laku anda membantu kami untuk lebih memahami keperluan dan minat anda dan menyediakan Perkhidmatan yang lebih disesuaikan kepada anda. Kami mungkin memerlukan persetujuan anda untuk beberapa aktiviti pemasaran ini. Dalam kes sedemikian di mana persetujuan diperlukan, kami hanya akan menjalankan aktiviti pemasaran jika kami telah mendapat persetujuan anda. Anda boleh memilih untuk berhenti melanggan pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima maklumat tersebut;

(5) untuk menambah baik laman web, Perkhidmatan dan Aplikasi kami atau membangunkan yang baharu: kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk membangunkan ciri dan fungsi baharu, untuk menambah baik perisian dan reka bentuk antara muka kami, kami mungkin menggunakan laporan ralat untuk meningkatkan ciri keselamatan;

(6) untuk perkhidmatan pelanggan: data peribadi anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih berkesan terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan anda, menerima maklum balas dan keperluan sokongan;

(7) untuk penyelidikan dan pembangunan: data peribadi anda akan membantu kami menguji, menyelidik, menganalisis, dan membantu dengan pembangunan produk dan pembelajaran mesin untuk menambah baik pengalaman anda;

(8) untuk menyusun statistik agregat berkenaan anda dan untuk menganalisis penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi anda;

(9) untuk komunikasi bukan pemasaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami seperti pemberitahuan perubahan pada Aplikasi kami atau Perkhidmatan kami;

(10) untuk mentadbir perniagaan kami: kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk pengurusan dan pentadbiran perniagaan kami (termasuk mentadbir dan menyelenggara pangkalan data yang menyimpan data peribadi);

(11) untuk prosiding undang-undang atau seperti yang dikehendaki oleh pengawal selia, entiti kerajaan dan pertanyaan rasmi, atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami; dan

(12) untuk pemasaran langsung, tertakluk kepada persetujuan anda mengikut undang-undang yang terpakai dan seperti yang dinyatakan dalam perenggan 14 Polisi Privasi ini.

(B) Pemandu:

(1) untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami seperti:
(a) mencipta, mengemas kini dan menyelenggara akaun anda yang berdaftar dengan kami;
(b) membolehkan dan memberitahu pengangkutan, pesanan dan penghantaran;

(c) menjejaki penghantaran; dan
(d) menawarkan, memproses atau memudahkan pembayaran untuk penghantaran atau Perkhidmatan kami.

(2) untuk memantau penggunaan Perkhidmatan, Aplikasi dan laman web kami;

(3) untuk membantu mengekalkan keselamatan dan integriti Perkhidmatan kami dan mencegah jenayah dan penipuan, seperti menyaring Pemandu;

(4) untuk mengesahkan akaun rakan penghantar, identiti, atau pematuhan dengan keperluan keselamatan: kami mungkin memproses gambar kad pengenalan, gambar profil, dan gambar yang anda hantar untuk melindungi akaun, identiti dan/atau keselamatan anda. Di sesetengah kawasan, kami juga mungkin menggunakan teknologi pengiktirafan wajah untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan atau aktiviti haram ke akaun rakan penghantar;

(5) untuk memperibadikan pengalaman anda pada Aplikasi kami: mengenal pasti keutamaan dan tingkah laku anda membantu kami untuk lebih memahami keperluan dan minat anda dan menyediakan Perkhidmatan yang lebih disesuaikan kepada anda. Kami mungkin memerlukan persetujuan anda untuk beberapa aktiviti pemasaran ini. Dalam kes sedemikian di mana persetujuan diperlukan, kami hanya akan menjalankan aktiviti pemasaran jika kami telah mendapat persetujuan anda. Anda boleh memilih untuk berhenti melanggan pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima maklumat tersebut;

(6) untuk menambah baik laman web, Perkhidmatan dan Aplikasi kami atau membangunkan yang baharu: kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk membangunkan ciri dan fungsi baharu, untuk menambah baik perisian dan reka bentuk antara muka kami, kami mungkin menggunakan laporan ralat untuk meningkatkan ciri keselamatan;

(7) untuk memperibadikan pengalaman anda pada Aplikasi kami: mengenal pasti pilihan anda

(8) untuk perkhidmatan pelanggan: data peribadi anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih berkesan terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan anda, menerima maklum balas dan keperluan sokongan;

(9) untuk penyelidikan dan pembangunan: data peribadi anda akan membantu kami menguji, menyelidik, menganalisis, dan membantu dengan pembangunan produk dan pembelajaran mesin untuk menambah baik pengalaman anda;

(10) untuk menyusun statistik agregat berkenaan anda dan untuk menganalisis penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi dan penghantaran anda, termasuk metrik prestasi perkhidmatan yang disediakan oleh Pemandu

(11) untuk komunikasi bukan pemasaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami seperti pemberitahuan perubahan pada Aplikasi kami atau Perkhidmatan kami;

(12) untuk mentadbir perniagaan kami: kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk pengurusan dan pentadbiran perniagaan kami (termasuk mentadbir dan menyelenggara pangkalan data yang menyimpan data peribadi);

(13) untuk prosiding undang-undang atau seperti yang dikehendaki oleh pengawal selia, entiti kerajaan dan pertanyaan rasmi, atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami; dan

(14) untuk pemasaran langsung, tertakluk kepada mendapat persetujuan anda mengikut undang-undang yang terpakai dan seperti yang dinyatakan dalam perenggan 14 Polisi Privasi ini; dan

(15) untuk memberi manfaat kepada Pemandu, termasuk pembelian insurans.

Jika kami ingin menggunakan data peribadi anda untuk tujuan lain yang tidak dilindungi oleh Polisi Privasi ini, kami akan memberitahu anda dan mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu jika berkenaan, dan memastikan bahawa penggunaan data peribadi anda mematuhi undang-undang yang berkenaan.

Kami dibenarkan menggunakan data peribadi anda dengan cara ini kerana perkara-perkara berikut:
(A) kami telah mendapat persetujuan anda;
(B) kami perlu berbuat demikian untuk melaksanakan kewajipan kontrak kami dengan anda;
(C) kami mempunyai kewajipan undang-undang dan kewajipan kawal selia yang perlu kami tunaikan;
(D) penggunaan data peribadi anda seperti yang diterangkan adalah perlu untuk kepentingan sah kami;
(E) kami perlu berbuat demikian untuk bertindak balas terhadap insiden kesihatan awam atau untuk melindungi kepentingan manusia ; atau
(F) kami mempunyai asas undang-undang lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan untuk memproses data peribadi anda.
Bukan semua undang-undang perlindungan data adalah sama jadi bukan semua asas undang-undang yang disenaraikan dalam perenggan 4.4 terpakai dalam semua bidang kuasa (cth. kepentingan sah bukan asas undang-undang yang dibenarkan dalam sesetengah bidang kuasa). Kami akan memproses data peribadi anda mengikut asas undang-undang yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda. Data peribadi anda yang kami kumpulkan tidak akan dijual, ditukar, dikongsi, dipindahkan atau diberikan kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung mereka sendiri melainkan kami mendapat kebenaran anda terlebih dahulu atau kami mempunyai asas undang-undang lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

5. Perkongsian dan pendedahan data peribadi

Perkhidmatan kami memerlukan kami berkongsi data peribadi anda dengan pengguna lain. Ini termasuk:

(A) berkongsi nama penuh, nombor telefon, data peribadi Pengguna atau Ejen yang terkandung dalam kotak teks bebas yang dimasukkan secara sukarela oleh Pengguna, dan lokasi pengambilan atau penghantaran dengan Pemandu selepas penghantaran dimulakan untuk tujuan menyempurnakan penghantaran;

(B) berkongsi nama, nombor telefon Pemandu, maklumat profil pemandu, maklumat kenderaan, gambar kenderaan dan geolokasi dengan Pengguna atau Ejen selepas penghantaran dimulakan untuk tujuan menyempurnakan penghantaran; dan jika anda seorang ahli flit, data peribadi anda (cth nama, nombor telefon, maklumat profil pemandu, rekod dan laporan penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi kami, rekod pembayaran, maklumat kenderaan) akan dikongsi dengan pemilik atau pengurus flit itu. Anda harus berhati-hati apabila mendedahkan data peribadi anda kepada Pemandu, atau kepada Pengguna atau Ejen. Anda memahami dan mengakui bahawa kami tidak boleh mengawal tindakan pengguna lain yang anda boleh pilih untuk berkongsi data peribadi dengannya. Kami tidak memantau penggunaan ciri tersebut dalam urusan biasa perniagaan walaupun kami berhak untuk berbuat demikian mengikut budi bicara kami. Oleh itu, anda memahami dan mengakui bahawa kami tidak boleh dan tidak menjamin bahawa data peribadi yang anda kongsi dengan pengguna lain tidak akan dikaji oleh orang yang tidak dibenarkan. Anda juga mengakui bahawa data peribadi anda masih boleh diakses oleh pengguna berkaitan yang anda berkongsi data peribadi dengannya selepas penghantaran selesai. Sebagai contoh, pengguna yang berkaitan boleh melihat rekod transaksi yang mengandungi data peribadi anda.
Kami juga boleh berkongsi data peribadi anda untuk menyediakan laman web, Perkhidmatan, Aplikasi kami atau atas sebab undang-undang dengan:

(A) pekerja, pegawai atau perunding bebas kami;

(B) juruaudit dan penasihat undang-undang dan kewangan luar kami;

(C) pembekal, rakan kongsi perniagaan, pemproses data dan sub-kontraktor kami termasuk:

(1) Pembekal perkhidmatan dan perisian IT;

(2) pemproses dan penyedia pembayaran;

(3) penyedia perkhidmatan platform awan;

(4) pembekal storan cloud;

(5) pembekal analisis data;

(6) rakan kongsi penyelidikan;

(7) agensi pemasaran dan pengiklanan yang mencipta iklan dan promosi kami;

(8) pemeriksaan latar belakang dan pembekal pengesahan identiti;

(9) pembekal barangan yang membantu kami meningkatkan keselamatan dan keselamatan laman web dan Aplikasi kami; dan

(10) penyedia perkhidmatan pelanggan;

(D) penanggung insurans dan jurubank kami, dan penanggung insurans Pemandu;

(E) mana-mana pengawal selia atau badan kerajaan yang kepadanya kami berada di bawah kewajipan atau sebaliknya dikehendaki membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang yang terpakai;

(F) syarikat gabungan kami: kami berkongsi data peribadi dengan anak syarikat dan syarikat induk kami dan ahli gabungan lain untuk membantu kami menyediakan Perkhidmatan kami atau menjalankan pemprosesan data bagi pihak kami;

(G) mana-mana orang yang berkenaan jika kami percaya ia dikehendaki oleh undang-undang terpakai, proses undang-undang, permintaan kerajaan atau di mana pendedahan itu sesuai atas sebab kebimbangan keselamatan. Ini termasuk menukar data peribadi anda dengan syarikat atau organisasi lain untuk tujuan perlindungan dan pencegahan jenayah/penipuan; atau

(H) syarikat lain yang mempunyai kaitan dalam atau semasa rundingan apa-apa penggabungan, penjualan aset syarikat, penggabungan atau penstrukturan semula, pembiayaan atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh atau ke dalam syarikat lain itu.
Kami akan memastikan pihak ketiga berada di bawah kewajipan kerahsiaan sebelum kami berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga yang dinyatakan dalam perenggan 5.2 Polisi Privasi ini.

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan sesiapa sahaja selain daripada yang diterangkan dalam perenggan 5.2 Polisi Privasi ini. Dalam keadaan sedemikian, kami akan memberitahu anda dan akan menerima persetujuan anda terlebih dahulu jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami tidak menjual data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga dan menjamin penggunaan data peribadi yang sah dan adil hanya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

6. Pemindahan antarabangsa data peribadi

Kami menjalankan perniagaan global dan operasi di seluruh dunia. Oleh itu, kami mengumpul dan memindahkan data peribadi secara global. Ini bermakna kami boleh memindahkan data peribadi anda ke lokasi di luar negara / wilayah anda. Kami akan memastikan bahawa pemindahan data peribadi anda tertakluk kepada Polisi Privasi ini dan mematuhi undang-undang terpakai. Sebagai contoh, di mana dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, kami akan memastikan bahawa data peribadi yang telah dipindahkan ke lokasi di luar negara/wilayah anda akan dilindungi pada standard yang setanding dengannya di bawah undang-undang yang terpakai, dan kami akan mendapatkan aku janji yang sama daripada mana-mana penerima data peribadi anda di luar negara jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami menggunakan butiran yang dinyatakan dalam bahagian "Hubungi kami" di bawah.

7. Keselamatan data peribadi

Sebaik sahaja kami menerima data peribadi anda, kami akan menggunakan semua langkah dan langkah keselamatan yang munasabah yang boleh dipraktikkan seperti yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan, untuk memastikan bahawa data peribadi anda disimpan dengan selamat dan dilindungi oleh kami dan pemproses data kami daripada akses, pemprosesan, pemadaman, kehilangan atau penggunaan tanpa kebenaran atau tidak sengaja.
Data peribadi anda akan dirahsiakan dan selamat kecuali untuk tujuan dan kegunaan seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini dan hanya akan didedahkan atas dasar "perlu diketahui".
Jika kami menyumber luar dan mengamanahkan data peribadi anda dengan pemproses data, kami akan menggunakan kaedah kontrak dan cara lain untuk memantau pematuhan pemproses data dengan Polisi Privasi ini.
Kami telah menerima pakai langkah keselamatan organisasi, fizikal dan teknikal yang selaras dengan standard industri untuk melindungi data peribadi yang anda berikan. Langkah keselamatan kami boleh termasuk menandatangani sijil SSL, penyulitan TLS dan storan kata laluan cincang.
Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan Aplikasi anda. Anda tidak boleh mendedahkan atau sebaliknya mendedahkan kata laluan Aplikasi anda kepada mana-mana pihak ketiga. Sila maklumkan kepada kami dengan segera jika anda percaya kata laluan atau rekod anda telah terjejas.
Penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami menggunakan langkah keselamatan untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data peribadi anda yang dihantar ke Aplikasi dan sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri.

8. Pengekalan data peribadi

Data peribadi yang telah dikumpul daripada anda tidak akan disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Polisi Privasi ini, melainkan jika sebaliknya dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Jika akaun anda yang didaftarkan dengan Aplikasi kami tidak diakses dalam tempoh tiga tahun atau kami telah menutup akaun anda atas permintaan anda (“Tarikh Tamat”), data peribadi anda akan disimpan oleh kami selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Polisi Privasi ini, atau selagi dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami boleh menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama jika kami perlu berbuat demikian untuk mematuhi kewajipan kontrak atau undang-undang kami, atau anda telah bersetuju dengan pengekalan berterusan kami terhadapnya.
Pada penghujung tempoh pengekalan, kami akan memastikan bahawa data peribadi anda, semua data berkaitan Aplikasi dan maklumat berkaitan akaun akan dipadamkan. Untuk sebarang dokumen fizikal yang mengandungi data peribadi anda, dokumen tersebut akan dicincang atau dimusnahkan dengan cara yang memastikan pemusnahan dokumen yang sulit dan selamat.

Kami akan memastikan bahawa pemproses data kami hanya menyimpan data peribadi anda sahaja selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Polisi Privasi ini. Pemproses data kami akan memadamkan data peribadi yang dipegang jika data peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Polisi Privasi ini melainkan sebarang pemadaman dilarang di bawah undang-undang yang berkenaan.

9. Hak Anda

Kami menghormati hak undang-undang anda terhadap data peribadi anda. Berikut kami menyenaraikan hak undang-undang anda dan langkah yang kami ambil untuk melindungi hak ini. Bukan semua undang-undang perlindungan data adalah sama jadi bukan semua hak ini terpakai dalam semua bidang kuasa. (A) hak untuk mendapatkan maklumat mengenai pemprosesan data peribadi anda dan akses kepada data peribadi yang kami pegang tentang anda; (B) hak untuk meminta kami untuk membetulkan data peribadi anda jika ia tidak tepat atau tidak lengkap; (C) hak untuk meminta kami untuk memadam, menyekat atau menjadikan data peribadi anda tanpa nama dalam keadaan tertentu. Sila ambil perhatian bahawa boleh terdapat keadaan di mana anda meminta kami untuk memadam, menyekat atau menjadikan data peribadi anda tanpa nama, tetapi kami berhak di sisi undang-undang untuk mengekalkannya; (D) dalam sesetengah keadaan tertentu, hak untuk menerima beberapa data peribadi dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan/atau meminta kami untuk menghantar data ini kepada pihak ketiga di mana ini boleh dilaksanakan secara teknikal. Sila ambil perhatian bahawa hak ini hanya terpakai kepada data peribadi yang anda berikan kepada kami; (E) hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda oleh kami. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami boleh masih berhak untuk memproses data peribadi anda jika kami mempunyai sebab lain yang sah (selain daripada persetujuan) untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, kami boleh perlu menyimpan data peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang; (F) hak untuk mendapatkan maklumat tentang kemungkinan untuk menolak persetujuan dan akibat masing-masing. Apabila persetujuan digunakan sebagai asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi, anda berhak untuk dimaklumkan tentang kemungkinan untuk menolak persetujuan dan akibat daripada penolakan tersebut; (G) hak untuk membantah, dan hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu. Boleh terdapat keadaan di mana anda membantah, atau meminta kami untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda tetapi kami berhak di sisi undang-undang untuk terus memproses data peribadi anda dan/atau menolak permintaan itu; (H) hak untuk meminta kami untuk sejarah data peribadi anda yang telah kami kumpulkan; (I) hak untuk tidak tertakluk kepada keputusan hanya berdasarkan pemprosesan automatik; dan (J) hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa yang berwibawa jika anda berpendapat bahawa mana-mana hak anda telah dilanggar oleh kami.
Kami akan mengambil langkah teknikal yang sesuai untuk membolehkan anda mengawal cara kami menggunakan data peribadi anda. Selain menggunakan beberapa hak anda melalui akaun Aplikasi anda, anda boleh menggunakan semua hak anda dengan menghubungi kami menggunakan butiran yang dinyatakan dalam bahagian "Hubungi kami" di bawah.

10. Kuki

Sila rujuk Polisi Kuki kami yang boleh didapati di sini.

 

11. Pautan pihak ketiga

Kadangkala, kami boleh, mengikut budi bicara kami, memasukkan atau menawarkan pautan kepada produk atau perkhidmatan pihak ketiga di laman web atau Aplikasi kami.
Laman web pihak ketiga ini mempunyai polisi privasi dan syarat pengguna yang berasingan dan bebas yang anda mesti semak sebelum menggunakan perkhidmatan mereka.
Kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti terhadap kandungan dan aktiviti laman web yang dipautkan pihak ketiga ini atau produk dan perkhidmatan mereka.
Kami berusaha untuk melindungi integriti laman web dan Aplikasi kami, dan mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai pautan pihak ketiga ini.

12. Perubahan pada Polisi Privasi kami

Kami mungkin mengemas kini Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa sebagai tindak balas kepada perubahan perkembangan undang-undang, teknikal atau perniagaan. Apabila kami mengemas kini Dasar Privasi kami, kami akan mengambil langkah yang sesuai untuk memaklumkan anda, selaras dengan kepentingan perubahan yang kami buat. Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk sebarang perubahan polisi Privasi yang matan jika dan di mana ini diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan. Anda boleh melihat bila Polisi Privasi ini kali terakhir dikemas kini dengan menyemak tarikh "kali terakhir dikemas kini" yang dipaparkan di bahagian atas Polisi Privasi ini.

Anda harus menyemak Polisi Privasi ini secara berkala. Dengan terus menggunakan laman web kami, Aplikasi atau Perkhidmatan kami, anda akan dianggap telah menerima perubahan atau kemas kini Polisi Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan atau kemas kini sedemikian yang dibuat pada Polisi Privasi, kami tidak akan dapat memberikan anda akses kepada Aplikasi kami atau menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda.

13. Hubungi kami

Semua komen, pertanyaan, aduan, permintaan capaian data atau permintaan pembetulan data yang berkaitan dengan penggunaan kami terhadap data peribadi anda adalah dialu-alukan dan harus dialamatkan kepada: dpo.my@lalamove.com

14. Pemasaran langsung

Jika kami menyediakan Perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan anda semasa penglibatan dengan syarikat atau entiti perniagaan, kami berhasrat untuk memasarkan langsung laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami kepada anda dalam kapasiti itu dan untuk kegunaan syarikat atau entiti perniagaan tersebut.

Jika kami menyediakan Perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan anda dalam kapasiti peribadi anda, kami berhasrat untuk menggunakan data peribadi anda untuk memasarkan terus laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami kepada anda. (A) Jenis data peribadi yang kami gunakan untuk tujuan pemasaran langsung ialah: (1) nama anda (2) alamat e-mel anda (3) nombor telefon anda (4) alamat anda (B) Aktiviti pemasaran langsung yang menggunakan data peribadi anda ialah: (1) surat berita dan kemas kini blog kami (2) promosi laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami (3) pertandingan atau peraduan yang dianjurkan oleh kami (4) kemas kini berkenaan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami (5) tinjauan berkenaan dengan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami (6) jemputan acara (7) ucapan perayaan (8) iklan laman web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami (9) program kesetiaan dengan hadiah

Kami tidak akan menggunakan jenis data peribadi untuk aktiviti pemasaran langsung yang diterangkan dalam perenggan 14.2 Polisi Privasi ini melainkan kami telah menerima persetujuan anda.
Anda boleh meminta kami untuk berhenti menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di: [03-7688 6555], atau dengan membalas dengan tajuk "berhenti melanggan" sebarang komunikasi pemasaran langsung daripada kami.

15. Versi Bahasa

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan mana-mana versi bahasa serantau, versi Bahasa Inggeris diutamakan.

LAMPIRAN 1 TERMA BIDANG KUASA KHAS

LAMPIRAN 2 ENTITI LALAMOVE

LAMPIRAN 1 TERMA BIDANG KUASA KHAS

LAMPIRAN 2 ENTITI LALAMOVE 

 
No
Area
Name of Entity
1
Hong Kong
Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited
2
Brazil
LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.
3
Indonesia
PT LALAMOVE LOGISTIK INDONESIA
4
Malaysia
LALAMOVE MALAYSIA SDN. BHD.
5
Mexico
LALAMOVE TECNOLOGIA MEXICO SA DE CV
6
Philippines
LALAMOVE PHILIPPINES, INC.
7
Singapore
EASYVAN (SG) PTE. LTD.
8
Thailand
LalaMove EasyVan Thailand Limited
9
Vietnam
LALAMOVE VIETNAM LLC
10
Bangladesh
Lalamove Bangladesh Limited
11
Japan
Lalamove Japan Limited