Lalamove熱門優惠合集

Lalamove 慳住送貨 必備優惠碼

Lalamove送嘢夠快夠穩陣💰

落單前想睇吓今期有咩優惠啱用?

記得check住呢個持續更新嘅Lalamove優惠碼合集!

 

立即落單

最新優惠碼一覽🤑

Coupon Codes
夜貓送貨減$25
LALAFUN
Coupon Codes
新用戶減$22
LALANEW
Coupon Codes
毛孩出行減$25
LALAPET
Coupon Codes
送行李往返機場減$25
LALAFLY
Coupon Codes
送露營裝備減$25
LALACAMP
Coupon Codes
送傢俬電器減$25
LALAHOME

優惠碼【LALAFUN】
優惠期:2023年9月14日至10月31日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25
 • 個人現有用戶減$10

優惠碼【LALANEW】
優惠期:長期有效
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$22

優惠碼【LALAPET】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

優惠碼【LALAFLY】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

優惠碼【LALACAMP】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

優惠碼【LALAHOME】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25
Coupon Codes
夜貓送貨減$25
LALAFUN
Coupon Codes
新用戶減$22
LALANEW
Coupon Codes
毛孩出行減$25
LALAPET
Coupon Codes
送行李往返機場減$25
LALAFLY
Coupon Codes
送露營裝備減$25
LALACAMP
Coupon Codes
送傢俬電器減$25
LALAHOME

優惠碼【LALAFUN】
優惠期:2023年9月14日至10月31日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25
 • 個人現有用戶減$10

優惠碼【LALANEW】
優惠期:長期有效
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$22

優惠碼【LALAPET】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

優惠碼【LALAFLY】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

優惠碼【LALACAMP】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

優惠碼【LALAHOME】
優惠期:即日起至2023年12月20日
車型:Van仔、5.5噸車、9噸車
詳情:

 • 個人新用戶減$25

*受條款及細則約束,詳情請留意個別優惠頁面之條款及細則。

如何使用優惠券?

跟住下面嘅教學,學識點樣慳住送貨!

1. 落單前,到「我的錢包」並點擊「優惠券」
1

落單前,到「我的錢包」並點擊「優惠券」

2. 輸入優惠碼並按「新增」,優惠券將自動加到您的電子錢包
2

輸入優惠碼並按「新增」,優惠券將自動加到您的電子錢包

3. 落單時,如常設定取貨點、目的地及選擇所需車款
3

落單時,如常設定取貨點、目的地及選擇所需車款

4. 最後輸入聯絡資料即可Call車
4

最後輸入聯絡資料即可Call車

謹記在付款前確認你已選取想使用的優惠券

1

落單前,到「我的錢包」並點擊「優惠券」

2

輸入優惠碼並按「新增」,優惠券將自動加到您的電子錢包

3

落單時,如常設定取貨點、目的地及選擇所需車款

4

最後輸入聯絡資料即可Call車

謹記在付款前確認你已選取想使用的優惠券

優惠碼一般條款及細則
 1. 請仔細閱讀本條款及細則,進入任何Lalamove平台、使用有關服務及/或優惠碼,即表示用戶確認並已理解並同意受本條款、及私隱條例;
 2. 請留意個別優惠碼所設有之優惠推廣期;
 3. 部分優惠券只適用於個別Lalamove用戶,包括並不限於:個人帳號之新用戶(從未透過任何Lalamove平台落單之個人帳號)、個人帳號之現有用戶、企業帳號之新用戶或/及企業帳號之現有用戶;
 4. 優惠券只適用於即時派送服務。用戶必須於落單前輸入優惠碼方可享該等優惠;
 5. 電子優惠券均設有兌換次數限制,例如每位用戶只可兌換一次;
 6. 優惠碼均設有兌換有效期,逾期作廢;
 7. 優惠券均設有使用期限,於發券當日起計,逾期作廢,並將不獲補發或延長有效期;
 8. 用戶落單時必須選用所兌換之優惠券,訂單方可獲得優惠券即時減免相應金額之優惠;
 9. 請留意優惠券所適用車型,例如步兵、電單車、速遞專員服務、Van仔、5.5噸或/及9噸車;
 10. 用戶每次落單最多只可使用一張優惠券;
 11. 優惠券不可兌換現金、不接受退款亦不可轉讓;
 12. Lalamove 保留隨時修改及终止任何優惠、修改用戶使用條款及守則及此條款及細則的權利而無須另行通知;
 13. 任何詐騙和濫用行為將會導致用戶參與推廣的資格被剝奪。Lalamove將保留取消用户帳號中的優惠券而無須另行通知之權利;
 14. 如有任何爭議,Lalamove保留一切最終決定權;
 15. 此條款及細則受制於現行有關法規的相關要求;
 16. 此條款及細則受到香港特別行政區法律的管轄和詮釋。

拿拿聲Call車

立即下載Lalamove應用程式!