Delivery Benefit

Panalomove: Libreng Personal Accident Insurance mula sa Chubb para sa mga Lalamove Driver

Partner, mas kampante ka na sa kada-biyahe at delivery dahil dala ng Chubb ang LIBRENG 24/7 personal accident insurance para sa lahat ng active driver at star driver ng Lalamove. Basahin na ang buong detalye ng benepisyong ito hatid ng Lalamove para sa aming mga delivery driver

Disclaimer: This has been updated and optimized last July 2020.

ANO?

Libreng 24/7 personal Accident Insurance

SINO?

✅Active Lalamove Partner Drivers

✅ Star Drivers

PAANO?

Active Lalamove Partner Driver

- 12 completed orders at pataas kada buwan

Star Driver

- 4.8 star rating

- Top 5% Lalamove earner

- No penalties

- Minimum kita na:

₱30,000 - Motorcycle

₱35,000 - MPV 300kg

₱45,000 - MPV 600kg

₱60,000 - Light Truck 1000kg

₱80,000 - Light Truck 2000kg

 

Gusto mo bang makita ang iba pang Panalomove?

Tingnan ang mga benepisyo


Narito naman ang mga benepisyo na pwede mong makuha sa personal accident insurance na ito:

Benepisyo Active Driver Star Driver

Accident Death

Kung ang taong naka-insure ay magtamo ng bodily injury na maging dahilan ng kanyang pagkamatay sa loob ng 180 na araw mula sa aksidente, babayaran ng CHUBB ang benefit na naka-specify sa policy.

₱42,500 ₱50,000

Accident Disablement

Kung ang taong naka-insure ay magtamo ng bodily injury na maging dahilan ng permanenteng pagkaputol ng parte ng kaniyang katawan o kaya naman ng kaniyang pagkabaldado sa loob ng 180 na araw mula sa aksidente, babayaran ng CHUBB ang benefit na naka-specify sa policy.

₱37,500 ₱50,000 

Unprovoked Murder and Assault

Kung mamatay, maputol ang bahagi ng katawan, o mabaldado ang taong naka-insure dahil sa murder o unprovoked assault, babayaran ng CHUBB ang benefit na naka-specify sa policy.

₱37,500 ₱50,000

Accident Medical Expense

Kung ma-ospital ang taong naka-insure, babayaran ng CHUBB ang actual expenses para sa medical treatment (In-patient at Out-patient) sa loob ng 52 na linggo mula sa araw ng aksidente (maximum reimbursement amount as stated in the policy)

₱3,750 ₱5,000

Accident Hospital Income

(subject to an excess of 1 day, up to 30 days)

Kung ma-ospital ang taong naka-insure dahil sa aksidente, at kakailanganing niyang ma-confine bilang In-patient sa pangangalaga ng isang doktor, babayaran ng CHUBB ang daily hospital income niya (maximum amount as stated in the policy) sa kada-buong araw na siya ay mamamalagi sa ospital. Ito ay mula unang araw ng confinement, hanggang pang-30 araw.

₱500/day ₱750/day

* based on estimated exchange rate from USD

 

Para ma-claim ang benefits, sundan ang mga sumusunod ng steps: 

STEP 1

I-report ang aksidente sa alin man sa mga sumusunod na tanggapan:

  • Lalamove PH hotline - (02) 888-5252

  • CHUBB hotline - (02) 849-6000

  • CHUBB email address - A&HClaims.ph@chubb.com

STEP 2

Pumunta sa alin mang Lalamove office (Makati, QC, o Alabang) at hanapin ang Operations Team upang makakuha ng claim form.

STEP 3

Sagutan ang claim for ang i-submit ang mga sumusunod na requirements sa Lalamove Operations Team.

STEP 4

Ipo-process at iva-validate ng CHUBB ang lahat ng requirement para sa disbursement ng claim.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Policy Inclusions, Extensions and Exceptions, i-click ang link na ito. Gamit ang personal accident insurance na ito, mas magiging panatag ka na at ang iba pang mga Lalamove partner driver sa kada-delivery!

 

Gusto mo rin ba ng delivery driver benefits?

Mag-sign up na

Read more

Need to book a delivery?